Този сайт използва "бисквитки" за да подобри предлаганите услуги.

Българският Център за безопасен интернет действа от 2005 г. с частичната финансова подкрепа на европейските програми "Безопасен интернет" и от 2014 г. - "По-добър интернет за децата". Той се координира от неправителствената Фондация "Приложни изследвания и комуникации" в партньорство с Асоциация "Родители" и рекламна агенция ДеКони. Основните дейности на Центъра включват:

- обработване на сигнали за детска порнография и компютърни посегателства срещу деца и непълнолетни;

- консултиране по телефон и по онлайн канали на деца, непълнолетни, родители и учители при инциденти на деца онлайн;

- разработване и провеждане на различни обучения на деца, млади хора, родители, учители и други професионалисти;

- разработване на различни материали, целящи да повишат информираността на обществото за рисковете за деца при ползване на интернет, социални мрежи и мобилни устройства, както и начините за превенция и търсене на помощ.

Центърът е член на европейската мрежа от 30 центъра за безопасен интернет Insafe, както и на Международната асоциация на интернет горещи линии INHOPE, която обединява 42 държави.

ЕКИП

 

Антоанета Василева (Асоциация Родители) e Координатор на Консултативната линия за безопасен интернет и отговаря за програмата „Дигитално-медийна грамотност“. Завършила е “Журналистика” и е магистър по “Дипломация и международни отношения“, специализира международно право и права на човека в Швеция. Г-жа Василева има повече от 18 години опит в областта на правата на жени и деца, и в разработването на политики за противодействие на трафика на хора, превенцията и директната подкрепа на жертвите. Член и Първи Вицепрезидент е на Експертната група за борба с трафика на хора (ГРЕТА) към Съвета на Европа. 

Мирела Димитрова (Асоциация Родители) е психолог към Национален център за безопасен интернет. Завършила е „Когнитивна наука и психология“ в Нов български университет и е магистър по Социална психология от Великотърновския университет. Позитивен психотерапевт под супервизия и продължава развитието в магистърска програма по детско-юношеска и училищна психология в СУ. Като част от екипа на Центъра, участва в провеждането на обучения, целящи развитието на дигитално- медийна грамотност сред деца, както и в разработването на материали за деца, родители и учители. 

Яна Алексиева (Асоциация Родители) е експерт към Центъра за безопасен Интернет. Основната й роля в екипа е на психолог и обучител. Завършила е СУ „Св. Климент Охридски“ със степен магистър по Детско-юношеска и училищна психология. Член е на Дружеството по психология и Дружеството по позитивна психотерапия. Тя е сертифициран треньор по родителската програма „Трениране на успешни родители“, Томас Гордън.

Любомир Сирков (Фондация "Приложни изследвания и комуникации") работи към Националния център за безопасен интернет от самото му създаване. Той анализира развитието и новите тенденции в използването на интернет от деца и идентифицира възникващи нови рискове. Завършва докторантура към Института по философия и социология на БАН, секция "Логика и философия на науката", с предстояща защита на дисертация на тема "Аргументация и манипулация в публичния дискурс: логико-семантичен анализ".

Eмануил Георгиев (Фондация "Приложни изследвания и комуникации") е експерт към Центъра за безопасен Интернет. Придобива докторска степен по „Теория и история на културата“ от Софийския университет. Има бакалавърска и магистърска степен по философия, от същия университет. Участва в интердисциплинарни екипи по научни проекти на университета. Има научни публикации в сферата на философията и културологията. Преподава в редица начални и средни училища, учител е и по програмата "Заедно в час"  Дейностите на Емануил Георгиев към Центъра включват: научно-приложна изследователска дейност, координиране на дейността на Младежкия панел към Центъра, организиране и осъществяване на обучения за повишаване дигиталната и медийна грамотност на деца и младежи.

Росица Георгиева (Фондация "Приложни изследвания и комуникации") е експерт към Центъра за безопасен Интернет. Работила е като логопед в София и като преподавател в двуезична Монтесори детска градина в Мюнхен, Германия. Участвала в е различни програми и конференции в сферата на образованието и дигиталната и медийна грамотност. Има 5 години опит като експерт и ръководител на проекти на тема образование и дигитална и медийна грамотност в Centre for Literacy в University of Malta.

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Работата на Националния център за безопасен Интернет се наблюдава и подпомага от Обществен съвет, който включва представителите на ключовите държавни, частни и неправителствени институции и организации, които имат отношение към осигуряването на позитивна и безопасна онлайн среда за децата и младите хора. Пълният състав на Обществения съвет за борба с незаконно и вредно съдържание в българското интернет пространство е: 

Председател - Представител на парламентарната Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта

Заместник-председател - Председател на Държавната агенция за закрила на детето

Заместник-председател - Анета Иванова, изпълнителен директор на Сдружението за електронни комуникации

Министерство на образованието и науката

Министерство на вътрешните работи

Министерство на културата

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Столична община

Интернет общество – България

Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ)

Cisco Systems- България

Фондация „Право и интернет”

Асоциация „Родители”

Сдружение за защита на потребителите

Фондация "Партньори-България"

Българска федерация по електронен спорт

Фондация "Джендър образование, изследвания и технологии"

Виваком

А1

Йетел България

Майкрософт България

Център за изследване на демокрацията

Национална мрежа за децата

Дигитална национална коалиция

Фондация "Дигиталните деца"

Жюстин Томс, университетски преподавател

УНИЦЕФ България 

Булбера ЕООД

Комисия за защита на личните данни

НЕТ 1

ГОДИШНИ ОТЧЕТИ

Всяка година Националният център за безопасен Интернет подготвя годишен отчет за основните си дейности и постигнати резултати. В годишните отчети се съдържат и статистики за сигналите на горещата линия и към консултантите на Центъра, както и мерките, които са предприети по тях. Тук можете да видите годишните отчети за дейността на Центъра за безопасен интернет през последните календарни години:

Oтчет за 2020 г. (1,2 MB)  Oтчет за 2021 г. (2,5 MB) 
Отчет за 2018 г. (1.9 MB)  Oтчет за 2019 г. (1,4 MB) 
Oтчет за 2016 г. (1,9 MB)  Oтчет за 2017 г. (1,4 MB) 
Oтчет за 2014 г. (453 kB)  Oтчет за 2015 г. (1,4 MB) 
Oтчет за 2012 г. (959 kB) 453kB Oтчет за 2013 г. (691 kB) 453kB
Oтчет за 2010 г. (430 kB) 453kB Oтчет за 2011 г. (555 kB) 453kB
Oтчет за 2008 г. (715 kB) 453kB  Oтчет за 2009 г. (618 kB) 453kB

 

мрежа

Програмата „Безопасен Интернет” на Европейската комисия се обляга на две обширни международни мрежи – Международната асоциация на оператори на интернет Горещи линии и мрежата от центрове за безопасен Интернет InSafe.

1. Европейската мрежа от 30 национални центъра за безопасен интернет Insafe

Мрежата от национални центрове за безопасен Интернет InSafe спомага за обмен на опит, информация и материали, организира общи дейности, инициативи и обучения. България стана член и на тази мрежа през 2008 г., когато Фондация „Приложни изследвания и комуникации” спечели проект за неговото изграждане в консорциум с Асоциация „Родители”, Българската федерация по електронен спорт и рекламна агенция ДеКони. Към всеки национален център действа и консултантска линия Helpline, за да могат деца, млади хора, родители, учители и професионалисти да се свържат по телефон и чрез онлайн-канали, за да получат съвет и консултация за справяне с определен проблем на дете в интернет. Българските консултанти са психолози от екипа на Асоциация Родители.

2. Международната асоциация на интернет-горещи линии INHOPE
 
Мрежата от Горещи линии е създадена по Плана за действие за безопасен Интернет от 1999 г. Оттогава мрежата се разширява успешно и извън границите на Европейския съюз към страни, като Австралия, Русия, Южна Корея, Тайван, САЩ, Япония и др. Мрежата обхваща вече 45 държави. Българската Гореща линия започна дейността си през 2006 г.
Благодарение на мрежата INHOPE предаването на получени сигнали към оператор на Гореща линия в друга държава, където се намира незаконното или вредно за деца съдържание, и бързото задействане на съответната полицейска служба е изключително улеснено. Всяка национална Гореща интернет-линия има споразумение за сътрудничество с правоохранителните органи, а асоциацията си сътрудничи успешно с Интерпол. Членовете на асоциацията обменят опит и информация с цел повишаване на общата ефективност на горещите линии.
 

проекти

Екипът на Центъра е взел участие в изпълнението на над 20 проекта, които имат отношение към осигуряването на позитивна и безопасна онлайн среда за децата и младите хора и развиване на техните умения да се справят с предизвикателствата в Интернет:
 
Protecting and educating children for safer digital technology use (координатор: Фондация „Приложни изследвания и комуникации", партньори: Асоциация Родители, Агенция ДеКони, 2021-2021). Частично финансиране: Европейска комисия. Координиране на Националния център за безопасен интернет.

Младежки център Пловдив: мощен фактор за устойчиво развитие на младите хора в региона (координатор: Община Пловдив, партньори“ Фондация „Приложни изследвания и комуникации", Младежки центрове в Пловдив, Добрич, Враца и Стара Загора). Процедура за директно предоставяне на БФП „Младежките центрове: мощен фактор за местно развитие“, по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. Продължителност на проекта: 2019-2022 г.

MILagers – Овластяване на младите хора чрез повишаване на тяхната медийна и информационна грамотност (МИГ) (координатор на проекта: Norsensus Mediaforum (Норвегия). Партньори: Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ (България), Awesome People (Швеция) и Fondatia Danis (Румъния). Продължителност на проекта: 2019 – 2021 г. Проектът MILagers е финансиран от програмата ERASMUS +. Целта на проекта е да допринесе за ангажирането и овластяването на младите хора, както и свързването по между им, посредством създаването на иновативни образователни инструменти с отворен достъп, които да развият техните компетенции в областта на медийната и информационна грамотност (МИГ).

Child Protection and Education for Safety and Success in the Digital Age (координатор: Фондация „Приложни изследвания и комуникации", партньори: Асоциация Родители, Агенция ДеКони, 2019-2020). Частично финансиране: Европейска комисия. Координиране на Националния център за безопасен интернет.

Creating a better internet for kids by protection, awareness raising and education (координатор: Фондация „Приложни изследвания и комуникации", партньори: Асоциация Родители, Агенция ДеКони, 2016-2018). Частично финансиране: Европейска комисия. Координиране на Националния център за безопасен интернет.
 

От дигитална компетентност към дигитално гражданство: насърчаване на гражданското участие чрез повишаване на капацитета на бъдещите учители да преподават ранна дигитална и медийна грамотност (координатор: Фондация „Приложни изследвания и комуникации", партньор: Факултет по начална и предучилищна педагогика, Софийски университет, 2016-2017). Това е проект, който цели да повиши демократизацията на обществения живот в България чрез развиване на ранната дигитална и медийна грамотност (ДМГ) у децата –уменията, без които участието в обществения и политическия живот днес е немислимо. Очакваните резултати са: създаване на методика за обучение на студенти; повишаване на уменията на студентите да разработват иновативни занятия и създаване на полезен ресурс за действащите учители.

 

Овластяване на децата в дигиталната епоха чрез ранно развитие на дигиталната грамотност (координатор: Фондация „Приложни изследвания и комуникации", партньор: Асоциация Родители, 2015-2018). Това е проект, финансиран от Фондация Оук, който цели да гарантира правата на децата, като също така цели да развие тяхната ранна дигитална и медийна грамотност и да подкрепя училищата и семействата им в този процес. Проектът ще развие пилотен модел за преподаване на дигитална медийна грамотност в основните училища, който ще подобри уменията на децата да се справят с рискови ситуации онлайн и ще им помогне да се възползват от възможностите за учене, креативност и социализиране, които дигиталните технологии предлагат. Допълнителна помощ ще бъде предоставяна на семейства за развиване на дигиталната грамотност на най-малките деца.

Национална кампания за противодействие на съвременните модели на насилие по полов признак (координатор: Фондация „Приложни изследвания и комуникации", 2015-2016). Това е проект, финансиран от Норвежкия финансов механизъм, чиято цел е повишаването на чувствителността на подрастващите към съвременните модели на насилие по полов признак, разпространяващи се чрез интернет и водещи до утвърждаване на насилствени взаимоотношения между половете и сексуална експлоатация. Проектът цели включването на младежи в намирането на ефективни методи за повишаване на чувствителността и насърчаване на участието им в застъпнически дейности с цел противодействие на насилието, основано на полов признак (НОПП) сред подрастващите.

Деца, учители и родители срещу езика на омразата и дискриминацията (координатор: Фондация „Приложни изследвания и комуникации", 2014-2016). Проектът цели разработването на методика за повишаване на социалните и културните умнеия на децата в начален етап чрез интерактивно представяне на урочното съдържание. Методиката се разработва от учители от начален етап и има 3 елемента: провеждане на урок в час, възлагане на домашна работа с родител и провеждане на общо училищно събитие за деца, родители и учители. Методиката цели развиването на 10 ключови умения удецата: следване на правила, работа в екип, употреба на Аз-послания, разпознаване на емоции, осъзнаване на силата на думите, критично мислене, извличане на поука, разрешаване на конфликти, себеутвърждаващо поведение, толерантност. Всеки урок включва и умения за позитивната и отговорна употреба на интернет, тъй като интернет и социалните мрежи са водещата среда, в която децата се сблъскват с негативни модели на дискриминативно поведение и език на омразата.

Обучителна програма „Киберскаут" (координатор: Фондация „Приложни изследвания и комуникации", 2014-2015). В рамките на проекта се изгражда мрежа от отряди на киберскаути. В Смолян, Видин, Плевен, Шумен и Търговище учениците членове на Детските полицейски академии към МВР бяха запознати с най-често срещаните опасности в интернет, начините за тяхното предотвратяване, а също така как да предадат получените знания на своите връстници. На паралелни срещи техните учители бяха запознати с програмата и начините, по които могат да съдействат на учениците да организират различни дейности с техни връстници. Финансиран от Теленор България и реализиран с подкрепата на МВР.

STIR (Safeguarding Teenage Intimate Relationships), (координатор: Университетът в Бристол, 2013-2015). е изследователски проект, който цели по-доброто разбиране на интимните взаимоотношения между младежите. В рамките на проекта беше проведено изследване на проявите на интимно насилие сред над 4500 младежи в 4 европейски държави. Съвместно с младежи беше разработен уебсайт и мобилно приложение, насочено към младежи с цел повишаване на информираността им по темите за интимното насилие: stiritapp.eu/bg. Финансиран по Програма Daphne III на ЕК.

BIKNET (Better Internet for Kids Network Pilot) (Координатор: Мрежата от европейски училища Schoolnet и Международната асоциация INHOPE, 2013-2014). В рамките на проекта беше разработена и тествана платформа за споделяне на ресурси, услуги и практики сред националните центрове за безопасен интернет и техните партньори като младежи, професионалисти и бизнес организации. Разработени бяха и допълнителни технически мерки за борба с детската порнография и бързото идентифициране на децата, станали жертва на злоупотреби.

T.A.B.B.Y (Threat Assessment of Bullying Behavior of Youth online - Оценка на опасността от агресивно поведение на подрастващите онлайн), координатор: Втори Неаполски университет, 2009-2012). В рамките на два последователни проекта организациите в консорциума изследваха проявите на онлайн тормоз сред децата в 7 европейски държави и съзрадоха информационни материали като анкети, наръчници и игри в помощ на учителите и другите професионалисти, които работят с децата по превенцията на онлайн тормоза и насилието. Финансиран по Програма Дафне на EK.

Проект „Активно Бащинство" - Проектът "Активно Бащинство", финансиран от швейцарския фонд "ОУК", цели да стимулира позитивното участие на бащите в отглеждането на децата. В тригодишен период Асоциация Родители, заедно с Фондация Приложни Изследвания и Комуникации, работи върху изследването на пречките, които институциите и стереотипите поставят пред бащите и разработи методология за премахването им.

FreE-Learning Centres: Assisting Schools in Violence Prevention through Education (координатор: Фондация "Приложни изследвания и комуникации", 2009-2012). Този проект е продължение на Children in Virtual and Real Violence. В рамките на този проект беше разработен допълнителен наръчник с 19 модулни занятия, насочени към развитието на емоционална интелигентност и задълбочаване на социалните умения като средство за по-дълбоки и трайни поведенчески промени сред подрастващите. Главната цел на методиката е борба с агресивните нагласи и модели на поведение у подрастващите чрез възпитание в позитивно, неагресивно самоутвърждаващо поведение.Центърът продължава да предлага обучения, насочени към учители, психолози и педагогически съветници за работа с наръчника. Финансиран по програмата за превенция на злоупотребите с деца на Фондация "ОУК".

Children in Virtual and Real Violence – Prevention by Discourse and Education (координатор: Фондация "Приложни изследвания и комуникации", 2007-2009). В рамките на проекта беше разработена методиката “Превенция на виртуално и реално насилие чрез интерактивно обучение в училище” и методически наръчник за обучители, който беше рецензиран от Института по психология на БАН и официално одобрен от МОМН за ползване в училищната мрежа. Методиката е предназначена за превенционна работа сред с младежи на възраст между 12 и 18 години. Центърът продължава да предлага обучения, насочени към учители, психолози и педагогически съветници за работа с наръчника. Финансиран по програмата за превенция на злоупотребите с деца на Фондация "ОУК".

Safenet.bg: Safequarding and empowering children and youth online (координатор: Фондация "Приложни изследвания и комуникации", 2015-2016). Проектът подкрепя функционирането на Националния център за безопасен Интернет.Осигурява поддържането на услугите на центъра: докладване и предлагане на помощ от консултанти, както и провеждането на обучения и информационни кампании. Финансиран по Механизма за сързване на Европа (CEF).

Safenet.bg: Completing set-up of an integrated national Safer Internet Centre by establishing a Helpline (координатор: Фондация "Приложни изследвания и комуникации", 2010-2012). Проектът подкрепя фунционирането на Националния център за безопасен Интернет. Разширяват се услугите, които се предлагат от Центъра, като започват да се предлагат консултации по телефон, имейл и Скайп от подготвени психолози по теми, които са свързани с онлайн рисковете и безопасността на децата и младите хора. Финансиран по програма "Безопасен Интернет" на ЕК.

Setting up a combined Safer Internet Node in Bulgaria (координатор: Фондация "Приложни изследвания и комуникации", 2008-2010). Проектът има за цел да подкрепи функционирането на национален център за безопасен интернет, който разработва информационни материали, обучителни методики, организира и провежда кампании, събития и обучения за деца, родители и учители; информира обществеността за новопоявили се заплахи за деца в интернет; активно работи с медии, дъжавни и частни институции и организации за мобилизиране на ресурсите за осигуряване на по- защитена онлайн среда за децата и за развитието на дигитални компетентности у подрастващите за отговорно и безопасно ползване на информационни технологии. Финансиран по програма "Безопасен Интернет" на ЕК.

Digital International Media Literacy eBook Project (DIMLЕ, координатор: Webster University - САЩ, 2014-2015). В рамките на проекта беше преведена и адаптирана за българския медиен контект книгата на проф. Арт Силвърблат „Медийна грамотност: Как да интерпретираме медийните послания“. Книгата е насочена към студентите във висши учебни заведения, професионалисти и широката публика. Основавайки се на научната теория, тя предлага един много практичен курс по медийна грамотност, целейки да превърне пасивното академично познание в практически инструмент.

Отличия

 
 
 
Горещата линия на българския Център за безопасен интернет, управлявана от Фондация "Приложни изследвания и комуникации", получи сертификат за качество от Борда на Международната асоциация на интернет горещи линии INHOPE.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
policeman of te year
 
 
Екипът на Националния център за безопасен интернет и неговата гореща линия за борба с незаконно и вредно за деца онлайн съдържание и поведение получи специалната награда за граждански принос към работата на полицията на състоялата се на 29 декември в НДК годишна церемония „Полицай на годината“.
 
 
 
  

контакти

 

Фондация "Приложни изследвания и комуникации"

София, ул. "Александър Жендов" №5

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

тел. 02/973 3000

 

Асоциация Родители

София, жк. Яворов, бл. 73, ет. 2

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

тел. 02/944 1799