Този сайт използва "бисквитки" за да подобри предлаганите услуги.

Консултативната линия е услуга, предоставяна от Центъра за безопасен интернет. Тук може да разговаряте с човек, от който да получите информация за рисковете при подрастващи, свързани с използването на интернет и възможностите за справянето с тях. Консултантите предоставят обща информация и оказват подкрепа в ситуации на риск при подрастващи в Интернет. Консултациите са подходящи за деца, млади хора и възрастни, полагащи грижи за деца (родители, учители и други професионалисти)


Най-често разговорите на линия са насочени към:
• Предоставяне на обща информация за рисковете, които децата срещат онлайн
• Как възрастните да управляват по-добре виртуалния живот на децата
• Възможни начини за превенция на опасностите в интернет
• Възможни начини за реакция при реални ситуации
• Емоционална подкрепа и насоки при конкретни ситуации


Как и кога мога да се свържа с консултант?
Консултативната линия е отворена всеки работен ден между 10 до 18 ч., чрез:
• чат канал (бутона „за съвет“)
• телефон 124 123 (14/15 ст., независимо от продължителността на разговора)
• по всяко време чрез имейл : Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; При въпроси, зададени на имейл, се отговаря в рамките на три работни дни.


Как работи екипът на Консултативната линия?
Консултативната линия е АНОНИМНА. При разговор на линията професионалистът се стреми да уточни каква е ситуацията и с какво може да ви бъде полезен чрез задаване на уточняващи въпроси. Тъй като всяка неприятна или рискова ситуация поражда различни и понякога силни емоции, по време на разговора това може да бъде поставено на фокус. По този начин консултантът цели да ви подкрепи и партнира в намирането на подходящ изход.


Ние, екипът на Центъра за безопасен интернет, сме психолози и социални работници, преминали специални обучния за консултиране, подкрепа и информиране в областта на онлайн безопасността при децата. Като професионалисти, работещи с деца, се ръководим от принципи, подкрепящи благосъстоянието им и сме приели политика и правила, които целят да гарантират това.

 

Основни принципи, правила и процедури

• В центъра поставяме нуждите на децата. Благосъстоянието на децата и техните права се поставят над тези на отделните възрастни или други заинтересовани страни.
• Децата са личности в развитие, които имат права.
• Възрастните имат ключова роля като ресурс за успешното развитие на децата.
• Позитивното родителство има ключово значение за развитието на децата като уравновесени и пълноценни личности в обществото.
• Насилието във всичките му форми е неприемлив метод за възпитание.
• Партньорството между семейството, организациите и институциите, ангажирани с отглеждането, възпитанието и образованието на децата, е от решаващо значение за успешното развитие на децата.

Основните правила, от които се ръководим

• Уважаваме достойнството, уникалността и потенциала на всяко дете.
• Работим в най-добрия интерес на детето.
• Уважаваме и подкрепяме семействата и професионалистите, работещи с деца при отглеждане и възпитание на децата.
• Служим като застъпник на децата и семействата в общността и обществото.
• Отнасяме се с уважение към децата и семействата, независимо от техния пол, етнически произход, език, религия, вярвания, възможности, ограничения, сексуална ориентация или социален статус.
• Окуражаваме и подкрепяме децата да участват при вземането на решения, които ги засягат и спазваме това тяхно право в своите действия.

Основните процедури, които спазваме

• Екип от обучени специалисти работят на смени в работните дни между 10:00 и 18:00 часа при запитвания, постъпили по чат и телефон.
• Отговор на въпроси, зададени по имейл се получават по всяко време като консултантите са задължени да върнат отговор до 3 работни дни след получаване на имейла.
• Информацията от разговорите е строго конфиденциална и се съхранява в база данни съгласно законовите и етични норми с цел статистическа обработка и проследяване на тенденции. Съдържащите се в информацията лични данни се заличават след затваряне на всеки конкретен случай.
• Не се приемат файлове, изпратени по чат или имейл.
• Линията не предоставя консултации на живо.
• Разговорът може да бъде пренасочен към Горещата линия на Центъра за безопасен интернет или друга организация при изричното информиране на човека, търсещ консултация.
• Консултантите могат да поискат лични данни, само ако има установен сериозен риск за дете, когато тази информация е необходима за предаването на случая на компетентните институции. В такива случаи личните данни се заличават веднага след подаването на информацията към компетентния държавен орган.

За учители и други професионалисти

За да повишим безопасността и развием дигиталните умения у децата и подрастващите, залагаме на пълноценното партньорство с професионалистите, работещи с деца. Дълбоко уважаваме посвещението на вас, хората, отдаващи времето си да подкрепят младите, за да могат да се превърнат в най-добрите възрастни, които могат да станат. Ето защо сме щастливи да подкрепяме вашата работа, допринасяйки със своите знания за интернет като активна социална платформа, която децата използват ежедневно.


С какво консултативната линия може да бъде полезна за вас?
• Можем да разговаряме за най-честите рискове, които децата срещат онлайн и начините да се предпазят.
• Да споделим възможностите, които интернет предоставя, за развиване на дигитално-медийни умения.
• Да ви разкажем за новостите при използването на дигиталните технологии.
• Да дадем технически насоки и емоционална подкрепа.
• Да ви насочим към възможни интервенции при вече възникнала ситуация.
• Да ви укажем съдействие с насоки и информация при работата ви с други въвлечени в ситуация хора – други деца, родители, колеги.
• Да ви насочим към допълнителни ресурси, които биха били от полза за вас.
*Разговорите на линията са анонимни, както за децата, така и за професионалистите. Ако не желаете изрично да разкриете самоличността си, правото ви на анонимност ще бъде зачетено!


Полезно за вас!

• Реалните и виртуални пеживявания
Опитът ни показва, че ако дете е въвлечено в рискова ситуация онлайн или тя вече се е превърнала във вредна за него, то това има своите отражения в реалния му живот. Проявите на болезнени преживявания в интернет са същите както, ако детето е подложено на физическо/психическо насилие в реалния живот! По правило децата (а и ние, възрастните) преживяваме нещата, които срещаме в интернет, така както, ако те се случват на живо в момента. Емоциите, които изпитваме са еднакво силни, независимо дали те са провокирани от реални или от виртуални ситуации. Ето защо, когато говорим за ситуация в интернет тя може да има своите технически особености, но работата с емоционалните отражения е валидна и необходима, както при всяка друга реална ситуация.


• Работата с родители
Когато говорим за деца, родителите или възрастните, които полагат грижи за тях, са най-важните хора, които е необходимо да бъдат въвлечени в работата ни. Предимствата от този процес са много, както за децата, така и за възрастните, но и предизвикателствата не са за подценяване, независимо дали говорим за превенция или за конкретна интервенция при вече случила се ситуация. Ние можем да ви подкрепим в работата с родители като предоставим информация и материали, които може да използвате (линк към сайта на АР, секцията дигитално родителство) или като се свържете с консултантите на линията!

За родители

Да сме родители днес ни изправя пред предизвикатеството заедно с децата си да опознаваме бързо развиващия се дигитален свят. Свят, който поставя редица предизвикатества за сигурността и благоденствието на децата, но и необходим за пълноценното съществуване. Щастливи сме да можем да си партнираме в изграждането и развиването на необходимите умения, за да може децата ни да се възползват пълноценно от необятната дигитална среда.


С какво консултативната линия може да бъде полезна за вас?
• Можем да разговаряме за най-честите рискове, които децата срещат онлайн.
• Да изговорим възможностите, които имаме да им помогнем да се предпазят.
• Да споделим възможностите за развиване на дигитално-медийните им умения.
• Да дадем технически насоки и емоционална подкрепа на вас, като родители, и вашите деца.
• Да ви насочим към допълнителни ресурси, които биха били от полза за вас.
* Разговорите на линията са анонимни, както за децата, така и за възрастните. Ако не желаете изрично да разкриете самоличността си, правото ви на анонимност ще бъде зачетено!


Полезно за вас!
• Реален и виртуален живот
Дори децата да са добре подготвени технически, използването на интернет отдавана не може да се ограничи само до тези умения. Интернет е социална платформа, която използваме за изграждане и поддържане на отношения с останалите хора. Именно тук е основната роля на възрастните – да подкрепят децата да развият своите социални умения, да бъдат отговорни и критични. Повече информация и конкретни насоки по тази тема може да намерите тук.
Отношенията ни с другите, независимо дали са реални или виртуални, предизвикват различни емоции. Ето защо, когато говорим за ситуации в интернет, те може да имат своите технически особености, но емоционалната подкрепа е валидна и необходима както при всяка друга реална ситуация. Нормално е децата да опознават себе си, като опитват нови неща и преживяват различни ситуации и за да сме спокойни, че децата са достатъчно емоционално и рационално интелигентни, следва да ги подкрепим в пътя им на развитие – реално и дигитално.

Виваком

Теленор България 

А1