Този сайт използва "бисквитки" за да подобри предлаганите услуги.

Obuchitelna programa cyberscoutПрез 2015 г. Националният център за безопасен интернет при Фондация „Приложни изследвания и комуникация" стартира обучителната програма „Киберскаут“, която използва метода „връстници обучават връстници“ за ефективно популяризиране на основните рискове в интернет пространството и съответните начини за справяне с тях сред ученици от цялата страна.

За тази цел, ученици от 5 клас из цяла България преминават през двудневни обучения за онлайн безопасност и предават натрупаните знания на свои връстници в ролята си на киберскаути. С финансовата подкрепа на Теленор България и организационното съдействие на Министерството на вътрешните работи, от началото на програмата до края на 2018 година бяха обучени над 1000 киберскаута от близо 50 населени места в страната. С различни дейности и инициативи обучените киберскаути предадоха своите знания и умения на още над 3000 техни връстници.

Обучението е двудневно и е изцяло безплатно за одобрените училища. Центърът за безопасен интернет поема и разходите за храна за децата през двата дни на обучение. Обучението е за групи от най-много до 30 деца и се провежда в осигурени от кандидатстващото училище помещения. Формулярът за кандидатстване за включване в програмата отразява и показателите, по които се прави подбор на училищата за обученията. Сформирането на сборни групи от няколко съседни населени места, няколко училища или няколко класа носят допълнителни точки при оценяването на кандидатурите.

Паралелно с двудневното обучение на децата експертите от Центъра за безопасен интернет провеждат и няколкочасово обучение на учители, които да подпомагат децата в по-нататъшните им дейности сред връстници като киберскаути, с които те могат да се включат в национално състезание между киберскаутите, обучени през съответната календарна година в цялата страна.

Подборът на училищата ще се извърши от жури, включващо представители на Центъра за безопасен интернет, Теленор България, Българската асоциация за информационни технологии и Националната мрежа за децата.

Мисията на програма „Киберскаут“ е да създаде общност от деца и младежи киберскаути из цяла България, които демонстрират развиващо, отговорно и безопасно поведение в интернет и го популяризират сред своите връстници. Сертифицираният киберскаут е обучен ученик, който:

1) Дава пример за безопасно и отговорно поведение онлайн на своите връстници.

2) Съветва своите връстници при проблем в интернет.

3) Организира и провежда публични дейности, насочени към своите връстници.

Методиката на обучението е изградена върху принципите на автономност, учене чрез преживяване и учене чрез съпреживяване. През първия ден на обучението, посредством подкрепяща среда и интерактивни методи, участниците поетапно се сблъскват с предизвикателства, свързани с основните рискове в онлайн пространството и с начините за справяне с тях, рефлектират върху преживяването си и прилагат наученото във всеки следващ етап на обучението. През втория ден, участниците използват натрупаните знания за да влязат в ролята на киберскаути като дават съвети на връстници и организират публични дейности, насочени към връстници, в симулирани ситуации. Методиката развива както тези практични умения, така и уменията за работа в екип и критичното мислене на участниците.

Успешно преминалите през обучението киберскаути получават сертификат и имат възможност да участват в състезание с обучените ученици от други населени места и училища в подготвяне и провеждане на дейности, насочени към връстници. Киберскаутите могат да се разделят по желание на отряди, които да проведат своя инициатива. Състезанието е между всички отряди, като е възможно да има няколко такива в едно и също училище, при което те се състезават не само с отрядите от другите градове и училища, но и помежду си. Специално жури излъчва трите най-добри дейности и участвалите в тях ученици се награждават на тържествена церемония в София в Деня за безопасен интернет през февруари следващата година. Паралелно със състезанието, отрядите получават възможност да участват в месечни мисии, чрез които да развиват уменията си на киберскаути.

През 2015 г. обученията обхванаха ученици от 5 и 6 клас в Смолян, Видин, Кула, Белоградчик, Брегово, Шумен, Плевен, Милковица, Червен бряг, Търговище, Попово, Антоново, Омуртаг и Голямо Градище. През 2016 г. бяха обучени ученици от Божурище, Елена, Ахелой, Шабла, Панагюрище и Стара Загора. Програмата продължи успешно и през 2017 година, като вече през обучението преминаха ученици от Пазарджик, София, Оряхово, Свищов, Дългопол, Раковски и Радомир, Белозем и с.Чалъкови, Пловдив, Кюстендил и Елена. Проведе се и четвъртият сезон на програмата, в рамките на който се проведоха още общо 18 обучения в населени места из цялата страна - в училища от София, Пловдив, Карлово, Калофер, Копривщица, Асеновград, Горна Оряховица, Кубрат, Ямбол, Добрич, Гоце Делчев и Брезница, Русе, Шумен, Търговище и Силистра. През 2019 г. успешно стартира и петият сезон на програмата като до края на май (включително) бяха проведени 19 обучения в Аксаково, София, Поповица, Пловдив, Елин Пелин, Враца, Монтана, Якоруда, Септември, Старо Оряхово, Златица, Кърджали, Лясковец и Златарица, Търговище и Попово, Троян, кв. Кремиковци (София) и Варна.

През декември 2017 г. програма "Киберскаут" бе класирана на девето място в Европа от Европейската мрежа за превенция на престъпността (European Crime Prevention Network) и бе представена в рамките на конференция на добрите практики в Талин, Естония (държавата, председателстваща по това време Съвета на Европейския съюз).

---------------

Конкурс за заявки от училищата за обучения се обявява в края на всяка учебна година за следващата. Графикът за текущата 2019/2020 г. е запълнен.

Формулярът за заявка може да се свали от ТУК.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

Новини за програмата:

2019 г.

Петият сезон на обучителната програма „Киберскаут“ обхвана 1500 деца

Петият сезон на програма 'Киберскаут" започна силно с близо 300 обучени деца

 

2018 г.

Над 2500 деца бяха обучени в четвъртия сезон на програма „Киберскаут“

Ученици от СУ „Панайот Волов" в град Шумен се присъединиха към киберскаутската общност

Ученици от Търговище се присъединиха към киберскаутската общност

Нови киберскаути бяха обучени в Шумен

И Силистра вече има свои киберскаути

Нови киберскаути бяха сертифицирани в Русе

Нови киберскаути бяха обучени в Гоце Делчев и в Брезница

Ученици от 4 училища в Добрич станаха киберскаути

И Ямбол вече има свои киберскаути

Киберскаути бяха сертифицирани в Кубрат

И Горна Оряховица се сдоби със свои киберскаути

И в Асеновград вече има сертифицирани киберскаути

В Копривщица бяха обучени нови киберскаути

Пловдив се сдоби с нови 30 киберскаута

Петокласници от Карлово и Калофер бяха подготвени за киберскаути

Нови киберскаути бяха обучени в 73 СУ в София

Петокласници от кв. Кремиковци се присъединиха към киберскаутската общност

Ден за безопасен интернет: Деца, младежи и учители обсъждаха фалшивите новини

Четвъртият сезон на програма „Киберскаут“ бе открит с обучение в 130 СУ в София

 

 

2017 г.

Програма "Киберскаут" е класирана сред 10-те най-добри в Европа

Над 240 деца бяха обучени през третия сезон на програма "Киберскаут"

Третата година от програма „Киберскаут“ завърши успешно с нови киберскаути от Елена

Нови киберскаути бяха обучени в Кюстендил

Нови киберскаути от Пловдив се присъединиха към киберскаутската общност

Децата от Белозем и Чалъкови вече могат да разчитат на свои връстници киберскаути

Радомир се присъедини към мрежата на киберскаути в страната

Нови киберкаути бяха обучени в Раковски

Ученици от Дългопол станаха киберскаути

Киберскаути бяха сертифицирани в Свищов

И Оряхово има вече свои киберскаути

Две софийски училища имат вече свои киберскаути

Третият сезон на програмата „Киберскаут“ е открит с обучение в Пазарджик

 

2016 г.

Обученията от втория сезон на програма "Киберскаут" завършиха

Киберксаутски отряд бе обучен и в Панагюрище

Киберскаутски отряд бе сформиран и в Ахелой

Шабла се сдоби със свои киберскаути

Киберскаутски отряд бе сформиран в град Елена

Вторият сезон на програмата "Киберскаут"е открит

Избрани са новите шест отряда киберскаути

 

2015 г.

Наградени бяха трите най-заслужили киберскаутски отряда

Киберскаутите - готови за действие 

Отряд киберскаути беше сформиран и в Плевен

Киберскаутски отряд беше създаден в Шумен

Центърът за безопасен интернет формира отряди от киберскаути