Този сайт използва "бисквитки" за да подобри предлаганите услуги.

Obuchitelna programa cyberscoutПрез 2015 г. Националният център за безопасен интернет при Фондация „Приложни изследвания и комуникация" стартира обучителната програма „Киберскаут“, която използва метода „връстници обучават връстници“ за ефективно популяризиране на основните рискове в интернет пространството и съответните начини за справяне с тях сред ученици от цялата страна.

За тази цел, ученици от 5 клас из цяла България преминават през двудневни обучения за онлайн безопасност и предават натрупаните знания на свои връстници в ролята си на киберскаути. С финансовата подкрепа на Теленор България и организационното съдействие на Министерството на вътрешните работи, от началото на програмата до края на 2018 година бяха обучени над 1000 киберскаута от близо 50 населени места в страната. С различни дейности и инициативи обучените киберскаути предадоха своите знания и умения на още над 3000 техни връстници.

Обучението е двудневно и е изцяло безплатно за одобрените училища. Центърът за безопасен интернет поема и разходите за храна за децата през двата дни на обучение. Обучението е за групи от най-много до 30 деца и се провежда в осигурени от кандидатстващото училище помещения. Формулярът за кандидатстване за включване в програмата отразява и показателите, по които се прави подбор на училищата за обученията. Сформирането на сборни групи от няколко съседни населени места, няколко училища или няколко класа носят допълнителни точки при оценяването на кандидатурите.

Паралелно с двудневното обучение на децата експертите от Центъра за безопасен интернет провеждат и няколкочасово обучение на учители, които да подпомагат децата в по-нататъшните им дейности сред връстници като киберскаути, с които те могат да се включат в национално състезание между киберскаутите, обучени през съответната календарна година в цялата страна.

Подборът на училищата ще се извърши от жури, включващо представители на Центъра за безопасен интернет, Теленор България, Българската асоциация за информационни технологии и Националната мрежа за децата.

Мисията на програма „Киберскаут“ е да създаде общност от деца и младежи киберскаути из цяла България, които демонстрират развиващо, отговорно и безопасно поведение в интернет и го популяризират сред своите връстници. Сертифицираният киберскаут е обучен ученик, който:

1) Дава пример за безопасно и отговорно поведение онлайн на своите връстници.

2) Съветва своите връстници при проблем в интернет.

3) Организира и провежда публични дейности, насочени към своите връстници.

Методиката на обучението е изградена върху принципите на автономност, учене чрез преживяване и учене чрез съпреживяване. През първия ден на обучението, посредством подкрепяща среда и интерактивни методи, участниците поетапно се сблъскват с предизвикателства, свързани с основните рискове в онлайн пространството и с начините за справяне с тях, рефлектират върху преживяването си и прилагат наученото във всеки следващ етап на обучението. През втория ден, участниците използват натрупаните знания за да влязат в ролята на киберскаути като дават съвети на връстници и организират публични дейности, насочени към връстници, в симулирани ситуации. Методиката развива както тези практични умения, така и уменията за работа в екип и критичното мислене на участниците.

Успешно преминалите през обучението киберскаути получават сертификат и имат възможност да участват в състезание с обучените ученици от други населени места и училища в подготвяне и провеждане на дейности, насочени към връстници. Киберскаутите могат да се разделят по желание на отряди, които да проведат своя инициатива. Състезанието е между всички отряди, като е възможно да има няколко такива в едно и също училище, при което те се състезават не само с отрядите от другите градове и училища, но и помежду си. Специално жури излъчва трите най-добри дейности и участвалите в тях ученици се награждават на тържествена церемония в София в Деня за безопасен интернет през февруари следващата година. Паралелно със състезанието, отрядите получават възможност да участват в месечни мисии, чрез които да развиват уменията си на киберскаути.

През 2015 г. обученията обхванаха ученици от 5 и 6 клас в Смолян, Видин, Кула, Белоградчик, Брегово, Шумен, Плевен, Милковица, Червен бряг, Търговище, Попово, Антоново, Омуртаг и Голямо Градище. През 2016 г. бяха обучени ученици от Божурище, Елена, Ахелой, Шабла, Панагюрище и Стара Загора. Програмата продължи успешно и през 2017 година, като вече през обучението преминаха ученици от Пазарджик, София, Оряхово, Свищов, Дългопол, Раковски и Радомир, Белозем и с.Чалъкови, Пловдив, Кюстендил и Елена. Проведе се и четвъртият сезон на програмата, в рамките на който се проведоха още общо 18 обучения в населени места из цялата страна - в училища от София, Пловдив, Карлово, Калофер, Копривщица, Асеновград, Горна Оряховица, Кубрат, Ямбол, Добрич, Гоце Делчев и Брезница, Русе, Шумен, Търговище и Силистра. През 2019 г. се осъществи и петият сезон на програмата, в рамките на който бяха проведени 24 обучения в Аксаково, София, Поповица, Пловдив, Елин Пелин, Враца, Монтана, Якоруда, Септември, Старо Оряхово, Златица, Кърджали, Лясковец и Златарица, Търговище и Попово, Троян, кв. Кремиковци (София), Варна, Силистра, Перник и с. Абланица. Въпреки извънредната пандемична ситуация, когато това бе възможно и при строго спазване на противоепидемичните мерки, в рамките на периода 2020- началото на 2022 г. също бяха проведени обучения на ученици в с. Търнава и гр. Джебел. В рамките на осмия сезон на програмата, открит през есента на 2022 г., се проведоха още четири обучения в с. Горна Малина и София.

През декември 2017 г. програма "Киберскаут" бе класирана на девето място в Европа от Европейската мрежа за превенция на престъпността (European Crime Prevention Network) и бе представена в рамките на конференция на добрите практики в Талин, Естония (държавата, председателстваща по това време Съвета на Европейския съюз).

---------------

Конкурс за заявки от училищата за обучения се обявява в края на всяка учебна година за следващата. Графикът за текущата 2019/2020 г. е запълнен.

Формулярът за заявка може да се свали от ТУК.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

Новини за програмата:

2023 г.

Петокласници от 20 ОУ в София се присъединиха към общността на киберскаутите

 

2022 г.

Ученици от 104 ОУ в София се включиха в киберскаутската общност

Нови киберскаути бяха обучени в 6 ОУ в София

Ученици от Горна Малина бяха обучени за киберскаути

Ученици от Джебел бяха обучени за киберскаути

 

2020 г.

Новият сезон на обучения на киберскаути започна

 

2019 г.

Петият сезон на обучителната програма „Киберскаут“ обхвана 1500 деца

Петият сезон на програма 'Киберскаут" започна силно с близо 300 обучени деца

 

2018 г.

Над 2500 деца бяха обучени в четвъртия сезон на програма „Киберскаут“

Ученици от СУ „Панайот Волов" в град Шумен се присъединиха към киберскаутската общност

Ученици от Търговище се присъединиха към киберскаутската общност

Нови киберскаути бяха обучени в Шумен

И Силистра вече има свои киберскаути

Нови киберскаути бяха сертифицирани в Русе

Нови киберскаути бяха обучени в Гоце Делчев и в Брезница

Ученици от 4 училища в Добрич станаха киберскаути

И Ямбол вече има свои киберскаути

Киберскаути бяха сертифицирани в Кубрат

И Горна Оряховица се сдоби със свои киберскаути

И в Асеновград вече има сертифицирани киберскаути

В Копривщица бяха обучени нови киберскаути

Пловдив се сдоби с нови 30 киберскаута

Петокласници от Карлово и Калофер бяха подготвени за киберскаути

Нови киберскаути бяха обучени в 73 СУ в София

Петокласници от кв. Кремиковци се присъединиха към киберскаутската общност

Ден за безопасен интернет: Деца, младежи и учители обсъждаха фалшивите новини

Четвъртият сезон на програма „Киберскаут“ бе открит с обучение в 130 СУ в София

 

 

2017 г.

Програма "Киберскаут" е класирана сред 10-те най-добри в Европа

Над 240 деца бяха обучени през третия сезон на програма "Киберскаут"

Третата година от програма „Киберскаут“ завърши успешно с нови киберскаути от Елена

Нови киберскаути бяха обучени в Кюстендил

Нови киберскаути от Пловдив се присъединиха към киберскаутската общност

Децата от Белозем и Чалъкови вече могат да разчитат на свои връстници киберскаути

Радомир се присъедини към мрежата на киберскаути в страната

Нови киберкаути бяха обучени в Раковски

Ученици от Дългопол станаха киберскаути

Киберскаути бяха сертифицирани в Свищов

И Оряхово има вече свои киберскаути

Две софийски училища имат вече свои киберскаути

Третият сезон на програмата „Киберскаут“ е открит с обучение в Пазарджик

 

2016 г.

Обученията от втория сезон на програма "Киберскаут" завършиха

Киберксаутски отряд бе обучен и в Панагюрище

Киберскаутски отряд бе сформиран и в Ахелой

Шабла се сдоби със свои киберскаути

Киберскаутски отряд бе сформиран в град Елена

Вторият сезон на програмата "Киберскаут"е открит

Избрани са новите шест отряда киберскаути

 

2015 г.

Наградени бяха трите най-заслужили киберскаутски отряда

Киберскаутите - готови за действие 

Отряд киберскаути беше сформиран и в Плевен

Киберскаутски отряд беше създаден в Шумен

Центърът за безопасен интернет формира отряди от киберскаути