Този сайт използва "бисквитки" за да подобри предлаганите услуги.

ohzabi familatlonИнициативата "Полева клиника „Доктор ОхЗаби“ за преглед на сигурността на смартфони и таблети, ползвани от деца, цели по забавен начин да привлече вниманието на родителите и децата към специфичните рискове за безопасността на децата онлайн, които носи ползването на мобилни устройства.

Инициативата се осъществява с подкрепата на Теленор България.

„Прегледът”, който "докторите" от Центъра за безопасен интернет извършват, се състои от 9 въпроса, насочени към децата и техните родители, които пряко касаят мерките за сигурност, предприети за осигуряването на безопасността на устройствата, ползвани от децата. Въпросите засягат различни аспекти на безопасността в интернет - от това дали на устройството има инсталирана антивирусна програма до въпроса дали малките потребители знаят към кого, освен мама и тате, да се обърнат, в случай че срещнат проблем онлайн. Заедно с въпросите са разпространявани и листовки, разясняващи как да се вземат необходимите мерки, за да се гарантира безопасността на младите интернет потребители. Накрая на прегледите, устройствата биват оценявани - при "здраво" устройство, прегледаните получават стикер със зелено телефонче. В случай че устройството не е достатъчно обезопасено, те получават стикер с червено телефонче. Полевата клиника посещава различни обществени места в София и в страната: паркове, молове и различни събития като "Фамилатлон", "София диша", детски фестивали и празници.

 

Новини:

Стотици родители и деца научиха за безопасността в интернет на "Фамилатлон 2019"

Д-р "ОхЗаби" участва в международен детски етнофестивал

"Доктор Охзаби" обиколи София и Самоков

"Доктор Охзаби" посети езерето Ариана в София

"Доктор Охзаби" посети 73 СОУ в София

"Доктор Охзаби" посети Фамилатлон 2016

"Доктор Охзаби" посети Академия за родители в София 

Полева клиника "Доктор Охзаби" обикаля София и Варна 

Полева клиника "Доктор Охзаби" посети "София диша"

"Полева клиника за мобилни устройства на деца" в действие