Този сайт използва "бисквитки" за да подобри предлаганите услуги.

iniciativi deca rech omrazaПроектът "Деца, родители и учители срещу езика на омразата" цели да противодейства на масовото и ежедневно използване на неуважителна и дискриминативна реч, което децата и тийнейджърите срещат постоянно както в традиционните медии, така и в интернет пространството.

Българското общество е изправено през последните години пред постоянно нарастващо ниво на агресия и на задълбочаващи се дискриминативни нагласи, проявяващи се в различни форми на физическо насилие, включващи ксенофобия (омраза към други държави и тяхното население) и расизъм, базирани на широкото разпространение на езика на омразата. Сблъскването на децата с този феномен вече настъпва в най-ранна възраст, поради ранното навлизане на най-малките в света на интернет. Благодарение на ползването на дигиталните технологии от все по-крехка възраст, децата са изложени на редовна и нормализирана употреба на езика на омразата, широко разпространен в онлайн средата, без да имат изградени морални и психологически бариери срещу проявите на дискриминация по етнически, религиозен и полов признак. Проектът “Деца, родители и учители срещу езика на омразата“, провеждащ се в два основни етапа, цели да противодейства именно на тази тенденция.

Първият етап от проекта беше посветен на избора и разработването на 10 урочни теми. Уроците са пригодени за деца 1-4 клас и представят задължителния учебен материал по начин, който не само дава знания у децата, но и изгражда умения за следване на правила, себепознаване и толерантно общуване с другите. Те предоставят на децата възможността да участват в дискусии, да създават колажи и сценки, чрез които да разбират и осмислят учебния материал през преживяванията си всеки ден. Подходящите за адаптиране, както и някои нови теми за учебни занятия, бяха избрани от експертна работна група, с участието на специалисти от Института по психология на БАН и педагози от столични училища, работещи с ученици от начален курс. Разработването на темите беше разпределено между участниците в експертната група, в съответствие с тяхната компетентност. Разработените модулни теми бяха предоставени за рецензиране на експерти от Министерството на образованието, Института по психология и Факултета по начална педагогика на Софийския университет, за да се вземат под внимание както теоретичните, така и практическите забележки по тяхното съдържание и да се редактират в съответствие с тях.

В урочните планове не бяха пропуснати и родителите, тъй като техният пример е водещ за поведението на децата. По тази причина, към плановете за урок бяха планувани и съвместни събития за деца, родители и учители, в които родителите имаха възможност да подкрепят развиването на новите умения у децата си.

На втория етап от проекта след редакцията, отчитаща забележките и предложенията на експертите, темите бяха тествани в 2 софийски училища със смесен етнически състав и 2 – в етнически хомогенни начални училища. Това позволи да се направи сравнение и да се направят изводи за подходящите методически указания към учителите в различните по състав начални училища в страната. Извлечените от тестването изводи бяха интегрирани в последващо обучение на 25 учители доброволци от различни столични училища и училища от София област, за начините за провеждане на уроците. 

eeagrants small

Проектът "Деца, родители и учители срещу езика на омразата" се съфинансира по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Програмата за подкрепа на НПО в България.  

 

Материалите са достъпни и в електронен формат:

Наръчник "Деца, родители и учители срещу езика на омразата" 

Учебна тетрадка "Деца, родители и учители срещу езика на омразата"

Доклад: Методика за противодействие на езика на омразатав начален курс на образованието

 

Новини:

Кръгла маса срещу езика на омразата и дискриминацията

Обучение на учители за превенция на езика на омразата

Начални учители започват превенцията на речта на омразата и дискриминацията в училище

Експерти говориха за методи за превенция на опасна реч

Европейска младежка мрежа срещу екстремизма "YouthCAN"