Този сайт използва "бисквитки" за да подобри предлаганите услуги.

DSC03907 1Цялостният модел за изграждане на ключовите компетентности в училище има мисията да подпомогне поетапното и системно развитие на дигитално-медийната грамотност, гражданската компетентност, езиковата и многоезиковата компетентност, социалната компетентност, математическата и научната компетентност, както и всички останали релевантни компетентности за личностно развитие и устойчив начин на живот  в обществото.

Той предлага цялостна парадигма, въвличаща децата, родителите и грижещите се за деца, педагозите и училището, и овластява участниците да бъдат активни, значими и конструктивни членове в общностите, които възприемат като свои.

Основната цел на модела е да подпомогне българското училище да прилага цялостен подход за изграждането на ключовите компетентности на учениците, който интегрира учебното съдържание и ангажира всички членове на училищната общност.

"Цялостният модел е много ефективен и аз го препоръчвам горещо на всяко училище. Ако някой ме попита защо да го използва, ще му отговоря така: моделът изгражда мотивирани учители. Процесът на създаване на обща визия заедно с колегите допринася за чувство на авторство у целия педагогически колектив и така дейността в училището се възприема като екипна, вместо като нещо спуснато от директора. А въздействието върху децата винаги би било по-голямо, когато целият колектив работи в синхрон.“

--- Емилия Иванова, директор на 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“

По-конкретно, моделът цели да подпомогне училището да:

  • създаде, осъществи и обновява периодично своя собствена училищна визия за интегриране на учебните програми и съдържание с фокус върху ключовите компетентности и за изграждане на последователни междупредметни връзки;
  • планира и провежда урочни единици с цел изграждане на ключовите компетентности на учениците в ежедневния образователен процес;
  • създаде и приложи своя система за оценяване на постиженията на учениците по ключовите компетентности с минимално натоварване за индивидуалния преподавател;
  • привлече родителите като активни и пълноценни партньори в образователния процес за личностното развитие на децата им;
  • изгради училищна общност, която сплотява всички нейни членове и ги обединява в единни ценности и цели;
  • формира и приложи процедури за подкрепа, взаимопомощ и взаимно учене в педагогическия колектив.

Моделът бе разработен от експерти към Националния център за безопасен интернет и апробиран в сътрудничество с 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ в София между март 2020 г. и юли 2021 г. Според анализа на независим оценител, по време на апробацията учениците са развили почти всички заложени компетентности, с особен акцент върху толерантността си, сътрудничеството си и изобщо усещането си за колектив. Основни фактори за това са повишената екипна работа между самите деца, както и примера за екипна работа, който са демонстрирали техните учители, следвайки една и съща образователна визия и осъществявайки повече взаимни уроци, междупредметни проекти и т.н.

„…В педагогическия колектив станахме като един задружен клас и учениците го виждат. Когато видят, че и ние сме хора и правим грешки, даваме пример и говорим на техния език, подкрепящата среда и успехите сами идват…“

--- Мария Асенова, учител по испански език в 90 СУ

Учителите добавят, че учениците са изградили чувство за отговорност към собственото си учене и са повишили мотивацията си за учене като цяло. Децата са харесали дейностите по проекта, най-вече заради разнообразните групови задачи и проекти и заради автономията, която са придобили. Според учителите, усещането за общност в училище се е повишило, особено от гледна точка на работата с родители. Ключов фактор за това е била училищната визия, която учителите са създали в екип, помагайки им да изберат ясна обща насока.

„...Ако целите, които се опитваш да постигнеш с класа, не се споделят от колегите ти, няма как да успееш. Целият екип трябва да гледа в една посока, за да постигне реално въздействие с децата. За мен истинският успех дойде от това, че всички ние имахме обща визия и усещахме толкова много допирни точки помежду си...“

--- Кръстина Иванова, учител по БЕЛ в 90 СУ

В следствие на апробацията, екипът на проекта създаде наръчник за прилагане на модела, който илюстрира на практика как ключовите компетентности могат да се интегрират с учебното съдържание по цялостен и системен начин и как всички членове на училищната общност могат да участват пълноценно в процеса. Помагалото съдържа теория, примери от практиката и разкази на индивидуални преподаватели, илюстриращи предизвикателствата и успехите им, както и неуморимия им дух. Също така, наръчникът прави препратки към готови урочни единици, инструменти за оценка на постиженията и други ресурси, създадени от преподаватели от 90 СУ и от други училища в цяла България. Не на последно място, към всяка част са добавени подробно разписани обучителни модули за прилагане на модела, чрез които всяко училище може да изгради своя собствена негова версия според потребностите на ръководството, колектива и учениците си.

Между 03.12.2021 и 05.12.2021  ще се проведе обучителна конференции с желаещи учители от 10 български училища, които ще приложат на практика модулите от наръчника, създавайки свои визии за интегриране на ключовите компетентности с учебното съдържание според нуждите на учениците си, както и първоначални урочни единици, планове за проекти и инструменти за оценка на постиженията, които да изпробват по време на учебната година. Те ще получат възможност да споделят своите добри практики помежду си в общо онлайн пространство и постепенно да създадат Национална мрежа за изграждане на ключовите компетентности в училище.