Този сайт използва "бисквитки" за да подобри предлаганите услуги.

Наред с обученията една от най-важните дейности на Центъра за безопасен интернет и разработването на методологии и наръчници за деца, младежи, родители и учители. Целта е да се повиши информираността за опасностите при ползване на информационни и комуникационни технологии, да се посочат възможни мерки за предотвратяването им и да се развива дигиталната грамотност като цяло в обществото.

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

наръчници

За родители

Семейни правила за балансирана употреба на интернет и дигитални устройства: Наръчник за родители.

Как да научим детето да ползва интернет безопасно: Кратка брошура за родители.

Грамотни деца в дигиталната ера - компас за родители: Наръчник за най-честите опасности онлайн и начините за предотвратяването им.

Препоръки за сигурност при дистанционно обучение: Препоръките са важни както за учители, така и родителите.

Готови ли сме за учебната година: Учебната 2021/2022 отново няма да е обичайна. Как родителите могат да се подготвят за нея.

Къде сме, когато сме онлайн: Брошурата е предназначена за родители на деца и тийнейджъри. В нея можете да намерите най- актуалните и популярни сред младежите и тийнейджърите приложения, социални мрежи и игри и интересни факти за тях, като на пример на колко години Фейсбук позволява човек да има профил.

Книжка с приказка и игри за децата до 7 г. и Наръчник за родители „Дигитално-медийна грамотност – лесно, като игра“: Комплект за родители на малки деца.

Как да не загубим детето си във виртуалния свят: Наръчник за родители на деца в предучилищна възраст и начален курс на образование.

10 мита за "страшния" интернет: Книжка за родители с най-разпространените погрешни схващания за децата и онлайн света. Отговори на въпросите: кога детето за пръв път да седне пред компютъра; губи ли си времето пред компютъра; интернет пречи ли на ученето; има ли зависимост от интернет; педофилите ли са основната опасност онлайн; децата отучват ли се от реално общуване; игрите с насилие правят ли децата агресивни; безобиден ли е онлайн тормозът; компютърът или мобилния телефон ли е по-опасен; трябва ли децата да ползват социалните мрежи.

На „ти“ ли сте с мобилните телефони?: Наръчник за родители по темата за мобилните телефони, мрежи и приложения. Той предлага на родителите отговори и решения, които могат да им помогнат да подготвят децата си за отговорна и безопасна употреба на мобилни устройства. Брошурата е изготвена така, че да улесни родителите в търсенето на конкретни отговори по теми и да ги ориентира как безопасно да откриват нови медийни светове заедно с децата си.

Добре дошли в детската градина, родители!: Наръчник за родители, чиито деца ще тръгват на детска градина. Представя най-важните аспекти на реда в детските градини, нужните знания и умения на родителя за този етап от развитието на детето.

Добре дошли в 1 клас!: Наръчник за родители на първокласници. Наред с много други полезни съвети за родители на деца, постъпващи в първи клас, книжката включва и секция по безопасен интернет.

Добре дошли в 5 клас!: Наръчник за родители на петокласници. Помага на родители на деца, преминаващи от началното към прогимназиалното обучение, и отговаря на въпроса: Страшен ли е „страшният“ 5 клас? В секцията за безопасен интернет ще научите за типичните рискове в онлайн живота на децата на тази възраст и как да им помогнете да се справят с тях.

Готови ли сме да говорим с децата си за интернет: Книжка със съвети за родители как да общуват открито и конструктивно с децата си за интернет. Съветите покриват темите за търсене на информация, общуване с други хора, намаляване на рискове, правила за безопасност и други въпроси, важни за създаване на безопасен достъп на децата до интернет.

За учители

Цялостен модел за изграждане на ключовите компетентности в училище. Методически наръчник за развиване на ключовите умения и компетентности в рамките на цялото училище от 1 до 12 клас през учебното съдържание. Изпробван успешно в течение на една учебна година в 90 СОУ в София. Съдържа линкове към допълнителни материали за прилагане на методиката.

Препоръки за сигурност при дистанционно обучение: Препоръките към учителите за онлайн сигурността на дицата при дистанционно обучение.

"От дигитална компетентност към дигитално гражданство": Второ издание: Методически наръчник за развиване на дигитално-медийна грамотност, съдържащ 11 разработени тематични интерактивни занятия на базата на учебно съдържание за 1-4 клас.

"От дигитална компетентност към дигитално гражданство": Първо издание: Методически наръчник за развиване на дигитално-медийна грамотност, съдържащ 11 разработени тематични интерактивни занятия на базата на учебно съдържание за 1-4 клас.

Наръчник за критично мислене и толерантност: Методически наръчник за учители за развиване на критично мислене и толерантна нагласа у учениците.

Грижа за истината: срещу фалшивите новини и антиромската дезинформация. Познавателен и приложен инструмент за всички, които пряко или непряко се занимават с темите за антиромската дезинформация, фалшивите новини, безопасен интернет, включващ и три наръчника, сред които и наръчник за учители.

Младите хора между виртуалното и реалното. Наръчник в помощ на учителя.

Интернет и ранната сексуализация: Насоки за превантивна работа с деца и младежи за учители и други професионалисти. 

Наръчник "Деца, родители и учители срещу езика на омразата": Наръчникът съдържа 10 примерни теми, които могат да се използват за работа с деца 1-4 клас в часовете по различни предмети.

Учебна тетрадка "Деца, родители и учители срещу езика на омразата": Тетрадката съдържа забавни задачи за децата, чрез които да се задълбочи разбирането им за различията и толерантността.

Доклад: Методика за противодействие на езика на омразата в начален курс на образованието: Аналитичен доклад, представящ методиката "Деца, родители и учители срещу езика на образата", изводите от нейното пилотно прилагане в над 10 различни училища и препоръки към образователните институции.

Онлайн тормозът: Наръчник за учители, разработен в рамките на международния проект TABBY (Оценка на опасността от агресивно поведение на подрастващите в интернет). Наръчникът ще помогне на учители, педагогически съветници и директори да идентифицират рисковите фактори и да направят правилна оценка на онлайн-тормоза, онлайн-заплахите и секстинга и да предприемат адекватни предпазни мерки, за да защитят потенциалните жертви на такова вредно поведение.

Училището кани бащата - началото на едно обещаващо партньорство: Наръчникът е предназначен за учители и други професионалисти в сферата на образованието, които са мотивирани да привлекат повече бащи и значими за децата мъже като партньори в дългия процес по формиране и развиване на умения и личностни качества у децата. В наръчника ще намерите информация за ползите от ангажирането на бащите в живота на децата, най-често срещаните бариери пред мъжкото включване, както и подходящи и изпробвани в български училища дейности за включване на бащите.

За млади хора

Пътешествия по метода на Дизайн мисленето: Наръчник с разработени планове (базирани на метода „Дизайн мислене“) за провеждане на различни инициативи и обучения, сред които младежки медийни проекти, обучения по метода "връстници обучават връстници", събития за набиране на средства, доброволчески инициативи и д.р.

Младите (въз)действат: Наръчник с 13 обучителни модула за развиване на дигитално-медийна грамотност, социални и лидерски умения, работа в екип и активно гражданство у младите хора.

Младежите водят промяната: Методика за подготовка на младежи за обучители на връстници по темата за превенция на сексуалната експлоатация онлайн.

Отново на училище : Пет опасни ситуации онлайн и какво да направя.

За безопасно лято онлайн: Наръчник със съвети за млади хора за 5 типични рискови ситуации в интернет и как да бъдет избегнати.

Другият речник за Интернет: Основен курс за млади хора и ултимативен отговор на въпроса „Колко зная за Интернет?“. Най-важното за селфито, секстинга, колекционерите, онлайн тормоза, фейковете, хейтърите и троловете, паролите, геолокацията, настройките за сигурност, торентите, пазаруването, игрите и всички други важни за младите хора неща, които никой преди не се е сетил да събере на едно място.

Рисково поведение в Интернет и трафик на хора: Наръчник за обучители на връстници: Методически наръчник за младежи и девойки на възраст от 15 до 18 години, подготвени да работят като обучители на връстници. Наръчникът ще им помогне за разработване и провеждане на обучителни сесии с други млади хора и деца. В него са представени накратко основните теми, по които могат да бъдат провеждани обучителни сесии, случаи от реалната практика на центровете за безопасен интернет и примерни задачи за групова работа.

публикации

Брошура за родители "Къде сме когато сме онлайн": Дава на родителите препоръки за предпазването на децата от основните рискове в онлайн средата.

Брошура "Помислете, преди да споделяте": Изработена от Фейсбук и Центъра за безопасен интернет, дава съвети към младите хора да бъдат предпазливи какво съдържание качват онлайн и на кого да докладват при злоупотреба с тяхно лично съдържание.

Кратка листовка на Центъра за безопасен интернет 2017 г.: Дава контактите за подаване на сигнал и за връзка с консултант, като разяснява по какви проблеми могат да се консултират деца и възрастни или да подадат сигнал за незаконно съдържание и действия в онлайн пространството.

Брошура на Центъра за безопасен интернет 2015 г.: Брошурата съдържа най-важните съвети за сигурност на устройствата, ползвани от деца, както и основната информация за услугите на Центъра за безопасен интернет.

Съвети за родители относно социалните мрежи: Основни правила и настройки във Фейсбук (сигурност, поверителност, дневник и отбелязване, сигнализиране и блокиране); онлайн тормоз – въпроси и отговори; съвети за деца и тийнейджъри; съвети за навлизането в социалните мрежи; защо Фейсбук позволява на тийнейджърите да публикуват публично?; общуване с непознати в интернет; възможно ли е социалните мрежи да сплотяват семейството?

Помисли преди да качиш! Това ти ли си?: „Дърво за взимане на решения“ – отговаряй на въпросите с „да“ или „не“ и намери път към подходящото решение на различни проблеми.

Познаваш ли всички хора в списъка ти с „приятели“?: „Дърво за взимане на решения“ – отговаряй на въпросите с „да“ или „не“ и намери път към подходящото решение на различни проблеми.

Помисли за защитата си! Някой те тормози онлайн, познаваш ли го?: „Дърво за взимане на решения“ – отговаряй на въпросите с „да“ или „не“ и намери път към подходящото решение на различни проблеми.

Харта на онлайн правата на младите хора в България: Хартата е изработена по повод отбелязването Деня за безопасен интернет 2013г. и приета от делегатите в първия по рода си младежки парламент. Хартата включва 10 основни онлайн права: 1. Възможности; 2. Полза; 3. Собствено мнение; 4. Творчество; 5. Поверителност; 6. Общуване; 7. Достоверност; 8. Помощ; 9. Участие; 10. Свобода.

презентации

Ранно развитие на дигитално-медийна грамотност. Методики и примерни модели за работа с деца 1-4 клас за ранно развитие на дигитално-медийна грамотност.

Интернет: сексуализация, език на омразата и насилие: Презентация за запозване на учители и родители с основните рискове и последици от безотговорно ползване на интернет от деца.

Интернет и трафик на хора - причини и противодействие: Powerpoint презентация за професионалисти, която разяснява причините, поради които интернет се превърна в главен инструмент за набиране, манипулиране, изнудване, контрол и предлагане на услугите на жертви на трафик на хора.

Дигиталните умения - основа за онлайн безопасността на децата: Урок-дискусия: Power point презентация, представяща Националния център за безопасен Интернет и онлайн интересите, дейностите и уменията на децата, както и рисковете, които те срещат онлайн. 

Играй и учи: Кратка презентация на интерактивни онлайн игри и занимания за деца от 5 до 8 години, насочени към осмисляне на новите технологии. 

Онлайн тормоз- кой е отсреща?: Презентацията обяснява какво е онлайн тормозът, както и какви са приликите и разликите между реалния и онлайн тормозa. Представени са основните причини и някои съвети как да постъпим, в случай че сме жертва или свидетел на онлайн тормоз. Презентацията включва и няколко реални примера от практиката на горещата Интернет линия. 

Героят си ти (Флашко-супергероят в интернет): Презентацията може да се ползва като ресурс за провеждане на урок "Героят си ти". Презентацията представя Флашко, неговите съвети към децата и неговата приказка, използвана за урока. 

Героят си ти- допълнителна информация за учители: Въпреки че е трудно да се говори с по-малките деца за интернет, има начин, по който да им разкажем за важните неща, които трябва да знаят. Една идея, която можете да използвате, е да се създадете общи правила на класа за онлайн пространството. Презентацията включва 8 правила, които можете да представите на децата. 

Нашите правила в интернет за 1-4 клас: Основните онлайн правила за деца от 1-4 клас и контактите на БЛОБ (Българската линия за онлайн безопасност). 

Нашите правила в интернет за 5-8 клас: Основните онлайн правила за деца от 5-8 клас, контактите на БЛОБ и горещата линия. 

Нашите правила в интернет за 9-12 клас: Основните онлайн правила (онлайн общуване, онлайн репутация и нетикет) за младежи от 9-12 клас, контактите на БЛОБ и горещата линия. 

планове за уроци

Планове за уроци за различните възрастови групи ученици

 

Примерни планове на уроци за развиване на дигитално-медийната грамотност на базата на задължителното учебно съдържание, разработени от учители

Урочни планове за 1-4 клас:

Професиите, Околен свят, 2. клас

Заекът и костенурката – 2 учебни часа, Български език и литература, 2. клас

План на урок по "Околен свят" за 2 клас - "Да рекламираме Плевен"

План на урок по "Домашен бит и техника" за 2 клас - "Хранилка за птици" 

План на урок по "Човекът и обществото" за 3 клас - "Българското общество през Възраждането. Личности и идеи на Възраждането"

План на урок по "Човекът и обществото" за 4 клас - "Природни области в България - обобщение"  

План на урок по "Човекът и природата" за 4 клас - "Онлайн астрономи"  

Коледно ателие, Технологии и предприемачество, 4. клас

Ние пазим природата /проект/, Човекът и природата, 4. клас

 

Урочни планове за 5-7 клас:

План на урок по "Български език и литература" за 5 клас - "Олимпийските богове" 

Търсене и извличане на информация от интернет по зададени показатели, История и цивилизации, математика и ИТ, 5. клас

План на урок по "Математика" за 6 клас - "Окръжност. Дължина на окръжност" 

План на урок по "Математика" за 6 клас - "Пирамида" 

План на урок по "География" за 6 клас - "Южна Америка" 

  

Урочни планове за 8-12 клас:

Алгоритми, Информатика, 9. клас

Намиране и разпознаване на типа романтически герой в непознати текстове. Създадени от учениците собствени текстове в час ИУЧ – БЕЛ, 9. клас

Средновековие, романтизъм и четене с разбиране, Интегративен урок по литература, история и английски език – 9. клас

План на урок по "Български език" за 10 клас - "Основни правописни правила" 

План на урок по "Математика" за 12 клас - "Обем на многостен. Принцип на Кавалиери. Обем на призма" 

 

Материали за кампанията "Учител-будител в дигиталната ера 2018 г."

План за урок за 1-4 клас

План за урок за 5-12 клас
Допълнителна информация
Формуляр за обратна връзка

Материали за Деня за безопасен интернет 2018 г.

План за урок за 1-4 клас - дигитално-медийна грамотност

Презентация към План за урок за 1-4 клас

План за урок за 5-12 клас - дигитално-медийна грамотност

Презентация към План за урок за 5-12 клас

Казуси към втора част на уроците за 1-4 и 5-12 клас

Покана за родителска среща-дискусия

План за родителска среща-дискусия

Презентация за родителска среща-дискусия

Допълнителна информация към презентацията за родителска среща

Форма за обратна връзка за проведен урок

-----------------------------------------------------------------------------------------

План за урок за учител-будител в дигиталната епоха за 1-4 клас - 2017 г.

Презентация към План за урок за учител-будител в дигиталната епоха за 1-4 клас - 2017 г.

План за урок за учител-будител в дигиталната епоха за 5-12 клас - 2017 г.

Презентация към План за урок за учител-будител в дигиталната епоха за 5-12 клас - 2017 г.

Занятие за 1-4 клас за училищна кампания за Деня за безопасен интернет 2017 г. - срещу езика на омразата

Занятие за 5-12 клас за училищна кампания за Деня за безопасен интернет 2017 г. - срещу езика на омразата

Шаблон "Фейсбук" за занятие с 5-12 клас за училищна кампания за Деня за безопасен интернет 2017 г. срещу езика на омразата

Информация за учители за училищна кампания за Деня за безопасен интернет 2017 г. срещу езика на омразата

Учител-будител в дигиталната епоха, 2016 (1-4 клас): План за открит урок за ученици 1-4 клас за развиване на дигитална и медийна грамотност. 

Учител-будител в дигиталната епоха, 2016 (5-7 клас):План за открит урок за ученици 5-8 клас за развиване на дигитална и медийна грамотност.

Учител-будител в дигиталната епоха, 2016 (8-12 клас): План за открит урок за ученици 9-12 клас за за развиване на дигитална и медийна грамотност.

Искам да съм популярен като другите!: План за урок за работа с ученици 5-12 клас по темата за ранната сексуализация и изкуствената популярност в интернет.

Искам да съм популярен като другите!: Допълнителни указания за учители: Допълнителни насоки и информация за връзката между популярността в интернет и ранната сексуализация.

Учител-будител във виртуалното пространство 2014 (1-4 клас): План за открит урок за ученици 1-4 клас за изработване на правилата на класа за използване на интернет. 

Учител-будител във виртуалното пространство 2014 (5-8 клас): План за открит урок за ученици 5-8 клас за изработване на правилата на класа за използване на интернет. 

Учител-будител във виртуалното пространство 2014 (9-12 клас): План за открит урок за ученици 9-12 клас за изработване на правилата на класа за използване на интернет- онлайн общуване, онлайн репутация и нетикет. 

Героят си ти- примерен план за провеждане на урок за ученици 1-4 клас: Урокът включва кратък разговор с децата на темата "Какво обичат да правят в интернет?" и "Как прекарват времето си там". Следва запознаване с героя Флашко и с някои правила, които биха им помогнали да сърфират в мрежата. В основната част на урока, прочетете на децата началото на приказката и им дайте инструкция да я завършат както намерят за добре. Нека си представят, че те също са герои в интернет, както Флашко.

плакати

Различни плакати, листовки и др. визуални материали.

Кратка листовка на Центъра за безопасен интернет 2017 г. Дава контактите за подаване на сигнал и за връзка с консултант, като разяснява по какви проблеми могат да се консултират деца и възрастни или да подадат сигнал за незаконно съдържание и действия в онлайн пространството.

Плакат на центъра за безопасен интернет. Плакат на Националния център по безопасен интернет, съдържащ логото му, онлайн адреса на горещата линия и телефонния номер на конкултативната линия..

Банер на Центъра за безопасен интернет: Плакат на Националния център по безопасен интернет, съдържащ логото му и онлайн адреса на горещата линия.

изследвания

Онлайн анкети във връзка с дистанционното обучение

Онлайн анкета "Гласът на родителите - дистанционното обучение

Онлайн анкета сред ученици "Дистанционното обучение и уменията по медийна грамотност"

Онлайн анкета сред учители "Дистанционното обучение и уменията по медийна грамотност"

Национално представително изследване "Децата на България онлайн", 2016 г.

Доклад 1 - "Рискове и вреди"

Доклад 2 - "Дигитално грамотни ли са родените в дигиталната епоха деца"

Доклад 3 - "Родителска подкрепа за развитие на дигиталните умения на децата"

Обобщителен доклад по националното представително изследване „Децата на България онлайн“ - 2016 г.

Обобщителна презентация по националното представително изследване „Децата на България онлайн“ - 2016 г.

Децата от 0 до 8 години и дигиталните технологии

Децата до 8 години и дигиталните технологии 

Децата до 8 години и дигиталните технологии - една година по-късно

Материали по проекта "Опазване на интимните отношения между тийнейджъри" (Safeguarding Teenage Intimate Relationships STIR): Свързване на контекста и рисковете онлайн и офлайн

За проекта и изследването

Тематично резюме 1: Информираност за политиките и практиките в Европа в областта на интимните отношения между подрастващи и новите технологии

Тематично резюме 2: Честота и въздействие на изживяването на междуличностно насилие и злоупотреба в интимните отношения между млади хора

Тематично резюме 3: Рискови и предпазващи (и предиктивни) фактори при МЛНЗ-виктимизация и МЛНЗ-подбудителство

Тематично резюме 4: Вижданията на младите хора за интервенцията и превенцията при междуличностното насилие и злоупотреба в интимните отношения между млади хора

Тематично резюме 5: Вижданията на младите хора за междуличностното насилие и злоупотреба в интимните отношения

Общоевропейско изследване "Децата на ЕС онлайн" - 2010-2011 г.

Кратко резюме за България

видео

Видеосъвети за млади хора, родители и учители

 

 

Кибер сбирка: плейлист с 5 кратки и забавни видеоурока, посветени на някои от най-важните рискове за деца в интернет

Онлайн тормозът между деца не е шега

 Online tormoz2 

 

               
                                           Фалшив профил                                                                                        

 

Опасни линкове 

 

Риск в чата

 

Онлайн тормоз

 

Хакнат профил

Плашила в интернет

 

 

 Внимавай какво пращаш

 Защита и контрол

 

Плащания онлайн

 Безопасният YouTube

 

Фалшивите новини

 Час на класа по безопасност в интернет: 30-минутно обобщено видео

 

Колко време в интернет е полезно? 

За по-безопасно дистанционно обучение

 

 

Обучителни видеоклипове, изготвени от Теленор и 
Центъра за безопасен интернет.

 

 

Официално видео на Деня за безопасен интернет 2020 г.

   

Видео на кампанията #ГероятСиТи срещу онлайн хейта, подготвена и реализирана от Младежкия панел на Центъра за безопасен интернет по повод Деня за безопасен интернет 2019 г. в резултат на обучение по медийни умения, осъществено с подкрепата на Теленор.

 

Видеоклип срещу тормоза в училище, изготвен от Ученическия съвет и клуба на БМЧК на 35 СЕУ и младежи от Младежкия панел на Центъра за безопасен интернет за Деня на розовата фланелка 2019 г.

   

Видео обръщение на еврокомисаря Мария Габриел по повод на
кампанията #Saferinternet4EU.

 

 

В Деня за безопасен интернет 2018 г. киберскаути дават съвети в телевизионно предаване.

   

Видеоклип на кампанията #облечисебе.

 

 

 

Видео-обръщение на от проф. Соня Ливингстън от London School of Economics, ръководител на изследователската мрежа „Децата по света онлайн“ (“Global Kids Online”) с коментари върху резултатите от изследването „Децата на България онлайн" от 2016 г. SoniaLivingstoneVideo

     

 Към YouTube канала на Националния център за безопасен интернет 

  

 

кампании

Материали за кампанията Дни на медийната грамотност 2020 г.

План за родителска среща

Презентация за родителска среща 1-4 клас

Презентация за родителска среща 5-7 клас

Насоки за родителска среща 1-4 клас

Насоки за родителска среща 5-7 клас

Покана за родителска среща

Материали за кампанията Дни на медийната грамотност 2019 г.

1-4 клас: План за занятие на тема "Нетикет" - първа част

1-4 клас: План за занятие на тема "Нетикет" - втора част

1-4 клас: Презентация за занятие на тема "Нетикет" - първа част

1-4 клас: Презентация за занятие на тема "Нетикет" - втора част

Насоки за учителя

Презентация за родителска среща 1-4 клас

План за родителска среща 1-4 клас

5-7 клас: План за занятие на тема "Онлайн тормоз" - първа част

5-7 клас: План за занятие на тема "Онлайн тормоз" - втора част

5-7 клас: Презентация за занятие на тема "Онлайн тормоз" - първа част

5-7 клас: Презентация за занятие на тема "Онлайн тормоз" - втора част

Насоки за учителя

Презентация за родителска среща 5-7 клас

Покана за родителска среща

8-12 клас: План за занятие на тема "Секстинг" 

8-12 клас: Презентация за занятие на тема "Секстинг"

Насоки за учителя

Презентация за родителска среща 8-12 клас

подкаст

 

Поредица "С имунитет в интернет" заедно с БГ Радио

 

Защо хората се поддават на невярна информация в интернет?

Какво да избягваме да правим в социалните мрежи

Какви мерки за онлайн защита да вземат родителите за децата си

Търсене на информация в интернет

Времето в интернет при тийнейджърите

Защита на профилите в социалните мрежи (при децата)

Как да ризличим истинските новини

Информацията и дезинформацията в интернет

Какво е "Тъмната мрежа" (Dark web)