Този сайт използва "бисквитки" за да подобри предлаганите услуги.

Асоциация „Родители” и Националният център за безопасен Интернет проведоха на 4 и 5 март във Варна двудневно обучение "Виртуално и реално насилие - превенция чрез интерактивно обучение в училищата".

 

В обучението, организирано по инициатива и с подкрепата на Дирекция „Превенция” и Дирекция „Образование” на Варненската община, участваха педагогическите съветници на 20 общински училища. Експерти на асоциация "Родители" и Фондация „Приложни изследвания и комуникации”, участвали в разработването на методологията за интерактивно обучение на учениците по темата за превенция на виртуалното и реалното насилие, демонстрираха методиката за интерактивно обучение на ученици от 5 до 12 клас.

Заедно с педагогическите съветници от варненските училища и представителите на Община Варна бяха обсъдени възможностите за прилагането на обучителния курс за превенция в училищата в града. Участниците получиха наръчника "Виртуално и реално насилие" с разработени 25 теми за интерактивна работа с ученици, който е одобрен за ползване в училищната мрежа от Министерството на образованието, науката и младежта.

В рамките на обучението беше организиран и модул за ученици от варненски училища, обучени за работа по метода „връстници обучават връстници”, на който бяха разгледани темите "Онлайн насилие" и "Опасности в сайтовете социални мрежи".

От Община Варна изразиха желание в края на месец май да бъде повторено обучението и с педагогически съветници от останалите училища в града.