Този сайт използва "бисквитки" за да подобри предлаганите услуги.

Безопасността онлайн трябва да се преподава в училище от най-ранна възможна възраст и да продължава във всеки по-горен клас – това беше ясното послание на младежите от ЕС, които участваха в годишния Форум за безопасен Интернет 2009 г. в Люксембург, съобщи Европейската комисия.

За да установи как националните образователни системи откликват на проблемите за онлайн безопасност на децата, Европейската комисия извърши проучване сред широк кръг заинтересовани страни и по нейна поръчка бе изготвена „Оценка на състоянието на обучението по онлайн безопасност в училищата в Европа”.

 

Всички интервюирани са категорични, че безопасността на децата онлайн не бива да се оставя на случайността. По същия начин, както децата се учат да се държат отговорно и безопасно в уличното движение, така те трябва да бъдат учени и на онлайн безопасност онлайн в училище и то - колкото може по-отрано.

Форумът за Безопасен Интернет през 2009 година събра всички свързани с проблема страни. В панела за учители участваха учители от 27 страни, а в панела за младежи – 56 тийнейджъри от 26 страни, включително и България. Те обсъждаха как да се преподава онлайн безопасност в училище. Младежите заявиха, че искат да изучават онлайн безопасност като предмет в училище, но никой от тях до този момент не е бил обучаван по този начин.

В изготвената по поръчка на ЕК оценка са включени и резултатите от проучване на Дирекция „Образование” на ЕК. То показа, че в 21 страни членки на ЕС Интернет безопасността е включена в училищните програми. Въпреки това от дискусията на младежите на форума в Люксембург стана ясно, че обучението е непостоянно, че липсва съответна подготовка за учителите, липсат им методики, време, стимули и ресурси, за да могат да дадат на учениците информацията, от която те се нуждаят.

Най-добрите практики, споделени на Форума за безопасен Интернет, показват, че има много полезни методи и материали за обучение по онлайн безопасност. В повечето случаи те са изготвени от националните центровете за безопасен Интернет, създадени по Програма „Безопасен Интернет”. Мрежата INSAFE, която обединява тези центрове, разполага с различни ресурси, които се предоставят от организациите и в други части на света. Тези ресурси подпомагат учителите да предават посланието за онлайн безопасност на децата и младежите не само в Европа, но и в останалия свят.