Този сайт използва "бисквитки" за да подобри предлаганите услуги.

uchiteliНа 8 септември 2015 г. екип на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ проведе обучение на 30 начални учители от ОУ „Черноризец Храбър“ по методиката за борба срещу езика на омразата и дискриминацията. 

Срещата, която се състоя по инициатива на училището и Дирекция „Превенции“ на Община Варна, протече при активно участие на учителите. Обучението започна със запознаване на учителите с най-разпространените рискове за деца в онлайн пространството, начините за преодоляването им и превенцията на рисково поведение в интернет. Беше разяснено каква е връзката между интернет и трафика на хора.

Използването на език на омразата и дискриминацията в интернет бяха изведени като един от фокусите на обучението и превенцията при учениците. Беше представена разработената от Фондация ПИК методика за работа в начален курс срещу тези явления. Обсъдени бяха възможностите те да пилотират методиката в своите класове и да подадат обратна връзка с цел подобряване на методиката, структурата и съдържанието на обучителните модули. 

За поддържане на постоянна връзка и обмяна на мнения и информация беше създадена специална група във Фейсбук, чрез която да продължи обучението и да се събират отзиви и предложения за подобряване на методиката.