Този сайт използва "бисквитки" за да подобри предлаганите услуги.

preskonferenciqФондация ПИК разработи нова методика за превенция на онлайн насилие по полов признак. Централна част от методиката е план за урок по темата за ранната сексуализация, разработен в рамките на проекта „Национална кампания за противодействие на съвременните модели на насилие по полов признак“, финансиран по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. Урокът бе разработен с професионалисти от цялата страна и бе завършен в началото на месец декември. 

Под ранна сексуализация се има предвид процесът, в който подрастващите момчета и момичета са изложени на сексуална информация и натиск за сексуално поведение от много ранен етап в тяхното развитие, преди да са достигнали психическата и физическата зрялост да взимат осъзнати решения по отношение на сексуалния си живот и да оценяват последствията от тях. По тази причина ролята, която училището играе в предотвратяването на този процес, е от основно значение.

Урокът е в интерактивен формат и заедно с него са достъпни и допълнителни насоки за провеждане. С помощта на минимален брой материали и в продължение на един учебен час, той може да бъде представен на учениците. Той се състои от няколко части, основната от които разделя класа на 2 групи по случаен принцип, като във всяка група трябва да има и момчета, и момичета. Група А има за задача да обсъди какво прави популярни в интернет момичетата, а група Б – какво прави популярни момчетата. Всяка група получава голям лист/картон (листът трябва да е голям, колкото ръста на дете/младеж). По един доброволец от всяка група застава пред/ляга върху картона, за да се очертае човешка фигура. Използвайки частите на човешкото тяло като отправни точки, учениците трябва да изведат полезните и вредните неща от своите списъци, като след дискусия по всяка от точките, те получават по-задълбочено разбиране на популярността онлайн и връзката й с ранната сексуализация.

Планът бе разпространен сред общо 114 учители от цялата страна през месец ноември за апробиране в училищата. В обратните връзки, които учителите изпратиха след проведените часове, те отбелязват, че учениците реагират положително, и показват желание да използват урочния план и с други ученици в своето училище. Те отправиха и различни препоръки и коментари – от предложението урока и темата да бъдат представени и на директорите с цел разширяване на мащаба на кампанията, до коментари за това колко е важно подобни теми да бъдат включени в редовната учебна програма на учениците.