Този сайт използва "бисквитки" за да подобри предлаганите услуги.

slivenВ периода от 21 ноември до 7 декември екип на Фондация ПИК проведе поредица от срещи със специалисти из цяла България за представяне и обсъждане на нова методика за борба с ранната сексуализация на децата като фактор за насилие по полов признак през интернет.

Методиката е основана на план за урок по темата за ранната сексуализация, разработен в рамките на проекта „Национална кампания за противодействие на съвременните модели на насилие по полов признак“, финансиран по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. За да се провери дали разработеният инструмент би бил приемлив за всички заинтересовани страни и подходящ за прилагане в училищата от цялата страна, екипът на ПИК и Асоциация Родители реши да разшири тази дейност, излизайки извън столицата.

Екипът стартира на 21 ноември 2015 година със семинар в град Трявна, в който взеха участие представители на общински администрации, отдели „Закрила на детето“ към burgasДирекции Социално подпомагане, местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, районната прокуратура, районния съд, районното полицейско управление и училищата. Участниците в семинара представиха своите идеи и виждания за подобен урок и коментираха предложенията на екипа. Въз основа на дискусиите и споделените идеи на семинара в Трявна, екипът на проекта доработи нова версия на урочния план. Тя бе обсъдена на допълнителни 6 семинара / работни срещи с различни професионалисти, работещи с деца и младежи, които се проведоха в Бургас (27 участници, 24.11.2015 г.), Сливен (21 участници, 25.11.2015 г.), Пазарджик (41 участници, 26.11 и 27.11.2015 г.), Велико Търново (18 участници, 02.12.2015 г.), Русе (44 участници, 03.12.12015 г.), и Монтана (17 участници, 07.12.2015 г.).

Обратната връзка и мненията, получени на тези семинари, бяха много важни за редактирането, допълването и финализирането на урочния план, както и за изработването на допълнителните насоки за провеждане на урока.