Този сайт използва "бисквитки" за да подобри предлаганите услуги.

pazardjikПлан за урок за ученици по темата за ранната сексуализация, разработен в рамките на националната кампания за противодействие на съвременните модели на насилие по полов признак, бе апробиран в редица училища в цялата страна.

Урочният план е важен елемент от методика за превенция на ранната сексуализация, разработен в рамките на проекта „Национална кампания за противодействие на съвременните модели на насилие по полов признак“, финансиран по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. С цел насърчаването на диалога между ученици и учители по темите за безопасното и отговорно поведение в интернет, както и за да се апробира урочният план в българските училища, през ноември бе проведена кампания „Учител-будител във виртуалното пространство 2015“. Темата на кампанията беше популярността в социалните мрежи и връзката й с ранната сексуализация сред учениците, което е една от предпоставките за появата на насилие, основано на полов признак. Право на участие имаха всички учители, преподаващи на младежи от 5 до 12 клас. Учителите, заявили желанието си да участват в кампанията, получиха урочния план, допълнителните насоки, както и кратка форма за обратна връзка.

След изтичането на срока за провеждане на урока и докладване бяха получени попълнени обратни връзки за провеждането на урока от 32 училища от 27 български града, както и от българското училище в Барселона, Испания. В някои училища, уроците бяха апробирани в повече от един клас. Урокът „Искам да съм популярен като другите!“ бе проведен в следните класове: трети (1), пети (10), шести (4), седми (4), осми (6), девети (4), десети (9), единадесети (1) и дванадесети клас (1). Според информацията и оценките, предоставени от учителите, провели урока, учениците са приели темата с голям интерес и любознателност, а часовете са преминали много успешно.