Този сайт използва "бисквитки" за да подобри предлаганите услуги.

Центърът за безопасен интернет съвместно с Факултета по начална и предучилищна педагогика обявяват конкурс за учители и студенти за добра практика за развиване на медийната и дигиталната грамотност сред децата в предучилищна възраст и начален етап (до 4 клас).

Дигиталната и медийна грамотност са в основата на иновациите, растежа и просперитета на днешните общества. За съжаление, не всеки потребител има необходимите знания, умения и нагласи, за да използва медии като интернет по критичен, безопасен и креативен начин. В тази ситуация са най-уязвими децата в предучилищна и начална училищна възраст, които вече са активни, самостоятелни потребители на медийно съдържание, но не притежават необходимите знания, умения и нагласи, за да избягват рисковете и да се възползват пълноценно от възможностите.

Целта на този конкурс е да даде гласност на съществуващи добри практики за насърчаване на дигиталната и медийна грамотност в рамките на предучилищното и началното училищно възпитание.

Предложенията ще се състезават в две категории:

- Практики, разработени от студенти от педагогически специалности. Предложенията на студентите могат да бъдат практики, които са разработени, но все още не са тествани с деца.

- Практики, разработени от учители. Предложенията от действащи учители могат да бъдат практики, които са разработени и тествани с деца до 4 клас.

За да могат да участват в конкурса, практиките трябва да развиват един от следните елементи за дигитална компетентност, заложени в Европейската рамка за дигитална компетентност за всички граждани:

Критично мислене: Определяне, търсене, съхраняване и критична оценка на информацията. Определяне на целта на информацията, достоверността й и доколко е уместна. Пример за развиване на критичното мислене е практика, в който децата се учат да използват интернет търсачка и да проверяват няколко източника преди да се доверят на информацията в сайта.

Онлайн общуване: Умения за употреба на програми и приложения за общуване, владеене на етикета за общуване в интернет („нетикет“), умения за междукултурно общуване. Пример за развиване на умения за онлайн общуване е практика, в който децата учат каква е ролята на емотиконите, какво означават определени абревиатури, какво означава да пишеш само с главни букви.

Създаване на дигитално съдържание: Създаване и обработване на текст, снимки и видео, умения за програмиране, създаване на виртуални светове през игри, спазване на авторските права и интелектуалната собственост. Пример за развиване на умения за създаване на дигитално съдържание е практика, в която децата учат основи на програмирането през подходящ софтуер или в който се учат да правят дигитални снимки и да ги обработват за целите на практиката.

Онлайн безопасност: Познаване на рисковете в интернет, умения за решаване на проблем при възникнала ситуация, защита на личните данни, умения за използване на настройките за защита на устройствата и сайтовете/приложенията, умения за търсене на помощ.
Пример за развиване на умения за онлайн безопасност е практика, в който децата се учат как да си създават сигурни пароли или къде да потърсят помощ, ако някой ги заплашва в онлайн игра.

Можете да участвате в конкурса с практики, проведени с ученици до 4 клас включително, независимо от използвания педагогически подход или формата, в който е проведена практиката (учебен час, извънкласно занимание).

Формуляр за практика, разработена от учител, изтеглете от тук.

Формуляр за практика, разработена от студент, изтеглете от тук.

Моля, изпратете описание на вашата практика най-късно до 14 март на имейла на Националния център за безопасен интернет Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Най-добрите практики ще бъдат издадени в сборник, а отличените ще имат възможност да представят работата си на национална конференция.

Практиките ще бъдат оценявани от жури в състав:

Алексей Лазаров - главен редактор на в. Капитал
Георги Апостолов - координатор на Националния център за безопасен интернет към Фондация "Приложни изследвания и комуникации"
Д-р Данаил Данов - гл. асистент към Факултета по преучилищна и начална педагогика
Деси Стоева - асистент към Факултета по преучилищна и начална педагогика

Практиките ще бъдат оценявани по следните критерии:

- Цел – добрата практика има ясна и конкретна цел, включваща поне един от посочените елементи на дигиталната компетентност;
- Иновация/адаптация – добрата практика е иновативна или адаптирана за местния контекст;
- Работа в партньорство – добрата практика включва работа с родители, колеги, други хора, институции, организации;
- Въздействие – добрата практика включва проследяване на въздействието върху учениците
- Резултати – добрата практика е постигнала очакваните резултати;
- Приложимост – добрата практика е приложима и в друг контекст.