Този сайт използва "бисквитки" за да подобри предлаганите услуги.

Кръгла масаРечта на омразата в обществото ни получава все по-широко разпространение и засяга вече и децата от най-ранна възраст. Около това мнение се обединиха над 20 експерти от различни държавни институции и от гражданския сектор, които се събраха на кръгла маса на 25 април, организирана от Фондация „Приложни изследвания и комуникации“.

На форума беше представена методика за интерактивно обучение на децата в начален курс в училище за засилване на тяхната чувствителност срещу речта на омразата и поражданите от нея явления като дискриминация, тормоз и насилие. Методиката е разработена от експерти от Фондация ПИК и действащи учители от начален курс в рамките на проект „Деца, учители и родители срещу езика на омразата и дискриминацията“, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

На експертите бяха представени наръчник за учителя и работна тетрадка за учениците, които да се използват за работа по методиката в училище. Учители от София и Стара Загора, които са участвали в разработването на материалите и са провеждали занятия по нея в различни часове – по български език, по „Човекът и обществото“, разказаха за положителния ефект от прилагането на методиката. Освен занятие в клас, тя включва домашно упражнение, което детето трябва да направи вкъщи заедно с родител и провеждане на общо събитие с родителите и децата в училище.

Беше представен и обобщен аналитичен доклад за резултатите от прилагането на методиката. Той съдържа и изводи и препоръки, главно към образователната система. Основните сред тях са:

- Превенцията на речта на омразата трябва да стане приоритетен фокус на придобиването на социални и граждански компетентности в начален курс.
- По-широко въвеждане на интерактивни методи на обучение и прилагане на методики, които предполагат въвличане на родителите в развиването и затвърждаването на социалните и граждански компетентности у децата в началния курс на образованието.
- Дигиталните компетентности, включващи критично мислене и медийна грамотност, да навлязат в по-широк кръг предмети, които позволяват развитие на социални и граждански компетентности и емоционална интелигентност, а не да се затварят в предметите, засягащи информационни технологии и информатика.

Част от експертите на форума изразиха мнение, че препоръките трябва да бъдат още по-категорично и остро формулирани, речта на омразата и престъпленията от омраза са се превърнали в ежедневие в нашето общество и засягат вече и най-малките членове на обществото.

Наръчникът за учители, учебната тетрадка на ученика и аналитичният доклад са достъпни за сваляне от секцията ни "Материали". 

За съжаление наличният тираж се изчерпа и вече не се приемат заявки за изпращане на материалите до училища.

Повече за проекта „Деца, учители и родители срещу езика на омразата и дискриминацията“ научете тук