Този сайт използва "бисквитки" за да подобри предлаганите услуги.

На 11 февруари по инициатива и с личното участие на кмета на Община Кюстендил, съвместно с директора на ОД на МВР комисар Георги Джоглев и инспектора за борба с противообществените прояви в ОД на МВР Ирена Ковачева, се проведе среща с компютърни специалисти за представяне на филтриращата програма Child defender за защита на децата в интернет. Във всички десет интернет клуба на територията на общината безплатно ще бъде инсталирана тази филтрираща програма.

Същия ден се състоя и среща-обучение с компютърни специалисти във всички образователни институции на територията на града. Целта на срещата беше да бъдат представени възможностите на Child defender, за да бъдат предприети незабавни мерки за инсталирането на програмата с цел защита на компютърните системи, използвани от учениците по време на учебния процес.

 

Програмата Child Defender е създадена с цел защита на потребителите – децата при употребата на Интернет, ог Фондация Делфин с подкрепата на Националния център за безопасен Интернет. Тя е напълно безплатна и се използва лесно. Ефектът на закрила се осъществява чрез няколко основни механизма: 1. Поддържа се списък на забранени сайтове. 2. Филтрира се съдържанието им и се отказва достъп до тях ако съдържат думи от списъка на забранените думи. 3. Блокира се достъп до избрани от родителя програми. 4. Настройват се часови зони, в които Интернет е недостъпен и/или компютърът се изключва автоматично. 5. Child Defender осигурява и механизъм за запис на дейностите на детето чрез следене на посетените сайтове, чрез записване на информация за стартираните програми и чрез заснемане на десктопа на монитора на всеки 15 минути.

Филтриращата система може да бъде прецизно нагласена за конкретните нужди на ползващия програмата родител – тя се стартира, изключва и деинсталира само след въвеждане на парола. Работи под Windows 2000, Windows 2003, Windows XP, Windows Vista, Windows 7. Child Defender е пригоден и тестван за повечето от популярните браузъри.

Програмата е създадена от Фондация Делфин с финансовата помощ на Oak Foundation и кооперация "Феникс Плюс".

Моля, обърнете внимание, че програмата НЯМА да блокира всеки Уеб сайт, който родителят смята, че съдържа неподходящо съдържание. Най-добрата защита за децата е разговорът с тях, демонстриране от страна на родителя на заплахите в онлайн комуникациите, за да бъде научено детето как да реагира на сексуални предложения от непознати и да не дава лична информация.