Този сайт използва "бисквитки" за да подобри предлаганите услуги.

На 7 февруари за 14-и пореден път светът ще отбележи международния Ден за безопасен интернет, посветен на защитата на децата в онлайн пространството. Всяка година денят се отбелязва в повече от 150 държави на всички континенти във втория вторник на втория месец.

Централното събитие в България ще премине под мотото „От теб з@виси“, като основният фокус ще бъде върху възпитаването на децата в по-отговорно и безопасно ползване на интернет и мобилните комуникации. Центърът за безопасен интернет ще представи за първи път резултатите от проведеното в края на 2016 г. национално представително изследване за ползването на новите технологии от децата и техните родители. Сравнението с резултатите от предишното национално изследване през 2010 г. ще позволи да се видят както положителните, така и негативните тенденции в употребата на интернет и технологиите от децата.

Всички училища, библиотеки, организации, компании и отделни личности, които искат да отбележат Деня за безопасен интернет, могат да се регистрират на сайта на събитието. Богат набор от материали както на български, така и на други езици ще помогне да планирате и проведете ваше събитие. Сайтът на Центъра за безопасен интернет също предоставя различни материали – брошури, наръчници, планове за уроци и други събития, които могат да се ползват от всички желаещи да организират свое събитие.