Този сайт използва "бисквитки" за да подобри предлаганите услуги.

На 5 юни в Сливен се проведе специализирано обучение на тема „Противодействие на трафика на деца с цел сексуална експлоатация чрез интернет“. Съвременните тенденции показват, че интернет, в частност социалните мрежи и сайтовете за запознанства, е широко разпространен метод за въвличане, контрол и експлоатация на жертвите на трафик на хора. Социалните мрежи са изключително популярни, достъпни и могат да предоставят известна анонимност на потребителите, като това ги прави и потенциално опасни.

Особено уязвима група за попадане в мрежа за трафик на хора са децата и тийнейджърите, които поради своите възрастови особености са склонни да поемат повече рискове, който нерядко се изразяват в създаване и предоверяване на онлайн приятелства.

В обучението, което бе открито от Пепа Чилийска - заместник-кмет „Хуманитарни дейности” на Община Сливен и председател на Местната комисия за борба с трафика на хора в Сливен, взеха участие 35 специалисти и експерти от различни области и институции – учители, психолози, педагогически съветници, служители по линия на борбата с организираната престъпност. Те се запознаха с най-актуалните тенденции в използването на интернет и дигиталните технологии сред децата, с това какво е дигитално-медийна грамотност и как тя помага за надграждане на безопасното поведение на децата онлайн, както и как да си партнират успешно с родителите в работата по тази тема. Акцент бе поставен и върху това защо и как трафикантите използват интернет за въвличане на жертви, както и какъв е профилът на уязвимите деца.

Лектори на обучението бяха Ралица Михайлова, експерт към Националния център за безопасен интернет, и Антоанета Василева, експерт по противодействие на трафика на хора. Обучението бе организирано от Местната комисия за борба с трафика на хора, гр. Сливен и Националната комисия за борба с трафика на хора.