Този сайт използва "бисквитки" за да подобри предлаганите услуги.

kiberskauti DobrichКъм киберскаутската общност в страната се присъединиха 23 петокласника след двудневно обучение в СУ "Св. св. Кирил и Методий" в град Добрич на 25 и 26 юни. В обучението се включиха ученици от 4 местни училища - ОУ "Христо Ботев", СУ "Св. св. Кирил и Методий", СУ "Любен Каравелов" и СУ "Климент Охридски", демонстрирайки високото ниво на сътрудничество на образователните институции в общината.

През първия ден от обучението учениците се запознаха с основните онлайн рискове и със съответните начини за спрявяне с тях. Научиха и към кого могат да се обърнат за помощ и съвет. Бъдещите киберскаути се запознаха и с основните начини за оценка на информация онлайн и за разпознаване на фалшиви новини.

През втория ден на обучението петокласниците бяха подготвени да работят със свои връстници. Чрез ролеви игри те учеха как да дават съвети на своите връстници при проблеми в мрежата и как да организират публични дейности, чрез които да ги информират за опасностите в интернет и за начините за предпазване и реакция при възникнали проблеми. Сертифицираните киберскаути ще могат да се разделят на отряди и да планират и проведат такива дейности, с които да се включат в националното състезание, което ще продължи до края на 2018 г., а киберскаутите с трите най-високо оценени дейности ще бъдат наградени на специална церемония в Деня за безопасен интернет в София на 5 февруари 2019 г.

Бяха обучени и 19 учители от четирите училища по темата за рисковете в Мрежата, начините за превенция и развиването на дигитално-медийната грамотност на децата. Пред педагозите беше представена обучителната програма "Киберскаут" на Центъра за безопасен интернет, нейните цели и очаквани резултати. Беше обсъдена ролята на учителите, които се очаква да подкрепят своите ученици по време на подготовката им за участие в състезанието през следващите месеци, както и за участие в другите дейности по програма "Киберскаут".