Този сайт използва "бисквитки" за да подобри предлаганите услуги.

Развиването на дигитално-медийна грамотност у децата от най-ранна възможна възраст става все по-спешна задача за училищата и учителите. Това е първата от поредица препоръки, отправени от Европейския общ изследователски център на базата на изследване в 21 държави от ЕС.

Изследването, което в България беше проведено от Центъра за безопасен интернет, целеше чрез преки интервюта със семейства с нисък социално-икономически статус с деца под 8-годишна възраст, да проучи кога и как най-малките влизат в досег с дигиталните технологии. То показа, че и в най-бедните семейства родителите, които често са неграмотни или полуграмотни, напълно разбират важността на това децата им да са в крак с новите технологии. Това е изключително важен вход за образователната система да привлече необхванатите или отпадащите от образование деца, който обаче не се използва по подходящ начин. Поради това и основните препоръки са отправени именно към образователните системи.

Българският Център за безопасен интернет работи от 3 години в тази област заедно с Факултета по начална и предучилищна педагогика на Софийския университет, действащи начални учители и експерт от Министерството на образованието и науката. Изготвен е първи вариант на наръчник за учители с разработени примерни теми, отговарящи на учебните програми и съдържание за 1-4 клас, но със засилен фокус върху развиването на базови дигитално-медийни умения.

Първо издание на наръчника за ранно развитие на дигитално-медийна грамотност у децата в начален курс на образованието.
Първи доклад от изследването в България.
Втори доклад от изследването в България.
Общ доклад на Европейския изследователски център.