Този сайт използва "бисквитки" за да подобри предлаганите услуги.

Конференцията „Как да преподаваме медийна грамотност в училище – методи и практики“, която се проведе на 10 ноември в гр. София, предостави възможност на над 80 учители от цялата страна да се запознаят с изпробвани в практиката методики за обучение по дигитално-медийна грамотност на ученици от 1 до 12 клас. Първата по рода си конференция беше организирана съвместно от Коалицията за медийна грамотност в образованието и Центъра за безопасен интернет с подкрепата на Фондация за свободата „Фридрих Науман“ и Българско-американската комисия за образователен обмен "Фулбрайт".

 Комисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество в ЕК Мария Габриел се включи с видео обръщение, в което представи стратегията на Европейската комисия в тази важна област. Какви са идеите на Министерството на образованието и науката (МОН) за развиване на критичното мислене и дигиталните умения разказа инж. Таня Михайлова, заместник министър в МОН.

Няколко организации, които участват в Коалицията за медийна грамотност, показаха в презентации и после на практика, как работят техните методи за преподаване на дигитално-медийна грамотност.

Центърът за безопасен интерент, в лицето на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ и Асоциация „Родители“, демонстрира методика за ранно развитие на дигитално-медийна грамотност в начален курс на образованието (1-4 клас) на базата на задължителното учебно съдържание. Обучение по медийна грамотност (8-12 клас) беше представено през съвместния проект на Българско-американската комисия за образователен обмен “Фулбрайт”и Асоциацията на европейските журналисти-България. Асоциация „Родители“ показа на учителите как работи методика за развиване на дигитално-медийна грамотност в 5-12 клас.

Евелина Павлова, учредител на Фондация "Гласът на децата", разказа как може да се развива медийната грамотност на младите хора през практиката на Мрежата от училищни медии Teenstation.Медийна грамотност за тийнейджъри в пет стъпки представи Центърът за творческо обучение.

Разделени по работни групи, участниците имаха възможност да изпробват на практика как работят представените методики и да формулират препоръки за това какво е нужно на учителите, за да обучават учениците си на дигитално-медийни умения и компетентности. Сред основните препоръки бяха:

- практически и смислени обучения на учителите;

- споделяне на опит и ресурси;

- повече време за практическа работа с учениците;

- подкрепа от училищното ръководство;

- технологично обезпечаване на училищата.

За да могат да се включат в работата на конференцията, учителите от училищата в страната получиха подкрепа за пътни разходи и престой от организаторите. След конференцията ще бъде изготвен доклад с препоръки към МОН, изготвени от участниците, за това какво е нужно на училищата и педагозите, за да могат да развиват дигитално-медийната грамотност на учениците.

Предистория

През учебната 2018/2019 г. за първи път МОН предвиди часове по медийна грамотност в училищата. В същото време голяма част от учителите нямат необходимата подготовка и яснота как да преподават медийна грамотност.

Според Коалицията за медийна грамотност в образованието, включването на новите часове е положителна стъпка, но трябва да бъде съпътствано с подходяща подготовка на учителите. По повод часовете по медийна грамотност Коалицията излезе с позиция още в края на август 2018 г., в която изтъкна, че въвеждането на елементите на дигитално-медийна грамотност трябва да бъде по всички предмети, а не в определен ограничен брой часове като отделна дисциплина. В същото време учителите трябва да бъдат подкрепени да придобият знанията и уменията, които ще ги направят по-ефективни в предаването на тези знания на учениците, настояха членовете на коалицията.

Липсата на методика за обучение по медийна грамотност, накара членовете на коалицията да обединят експертизата си и да подкрепят процеса по въвеждане на часове по медийна грамотност в училищата. Няколко от организациите, включени в коалицията, имат вече разработени и утвърдени методики или са в процес на разработване на такива по текущи проекти. Общо те успяват да покрият всички класове от 1. до 12. клас

--------------

За коалицията

Коалицията за развитие на медийната грамотност в образованието обединява организации, работещи в областта на образованието, медиите и гражданското общество:

Център за култура и дебат „Червената къща“, Асоциация на европейските журналисти в България, Център за приобщаващо образование, Заедно в час, Училища.бг, „Национална мрежа за децата", Национален център за безопасен интернет в лицето на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ и Асоциация “Родители”, Образование България 2030, Фондация „Гласът на децата“ BlueLink, DigitalKidz, Обществен съвет към Пето основно училище „Митьо Станев” - Стара Загора.

Коалицията работи за развиване на дигитално-медийната грамотност в българските училища още от начален курс. Целта е да се гарантира сигурността на децата, както и развитието на критичното им мислене и творческите им заложби в дигитално-медийния свят.