Този сайт използва "бисквитки" за да подобри предлаганите услуги.

Програма за интерактивна работа с ученици от 5 до 12 клас по теми като насилието, тормоза, речта на омразата, справянето с конфликти както в онлайн среда, така и във физическия живот, ще бъде приложена в 35 СЕУ в София.

Прорамата включва разработването на наръчник за развиване на дигитални, медийни и социални умения, обучение на учители и провеждане на поредица от интерактивни занятия с ученици от 5 до 12 клас. Дигитално-медийната грамотност не е набор от знания, а умения и компетентности, които трябва да се развиват постъпателно и системно чрез подходящи методи. Разработваната методика ще се отличава от класическия класно-урочен модел и ще използва иновативни интерактивни методи, чрез които децата ще бъдат поставяни в реалистични ситуации, които ще трябва да разрешават чрез работа в екип по различни задачи. Това ще им помогне да структурират в съзнанието си онлайн опасностите, за които те имат представа, но нямат ефективни методи за справяне, както и да направят пряка връзка между нежелателно поведение офлайн и онлайн. Този подход ще развие едновременно критичното мислене, уменията за работа в екип, разрешаване на конфликти, както и компетентностите, необходими за ненасилствено общуване в онлайн и офлайн среда.

Разработването и прилагането на програмата е в рамките на съвместен проект на Националния център за безопасен интернет (Асоциация Родители и Фондация „Приложни изследвания и комуникации“), Столичен район Лозенец и 35 СЕУ „Добри Войников“ с финансовата подкрепа на Програма Европа на Столична община.

След първоначално изпробване и усъвършенстване на методиката на базата на практическото й приложение в 35 СЕУ, педагогически специалисти от общо 3 училища в район „Лозенец“ ще преминат обучение за нейното прилагане.

По подробно проектът „Дигитални умения на децата в 21. век“ ще бъде представен на 14 март 2019 г., от 10:00 на пресконференция в 35 СЕУ „Добри Войников“ в София.