Този сайт използва "бисквитки" за да подобри предлаганите услуги.

Montana CyberscoutsПетият сезон на програмата „Киберскаут“ стартира успешно в началото на 2019 г., като за периода януари-март се проведоха 12 двудневни обучения и нови 295 петокласника от 10 различни населени места в страната се присъединиха към разрастващата се киберскаутска общност. 

Обучителната програма „Киберскаут“, която се провежда успешно за пета поредна година с подкрепата на Теленор България, поражда все по-голям интерес сред училищата в страната. За този сезон Центърът за безопасен интернет получи близо 60 заявки за обучения от цялата страна. Възможността да се поема все по-голям брой от заявените обучения се осигури благодарение на изгражданата партньорска мрежа от обучители, които преминават специални обучения и могат да поемат заявки в техния регион. Това са Младежките центрове в Пловдив и Враца, Фондация "Хоуп" от Варна и Фондация П.У.Л.С. от Перник.

По време на обученията новите киберскаути чрез различни интерактивни занятия се запознаха с основните рискове в Мрежата и с начините за предпазване и справяне с тях и бяха подготвени да съветват свои връстници при проблеми в интернет и да разпространяват сами знание за онлайн безопасността сред други деца, като се организират в отряди и провеждат сами различни дейности. 

През първия ден на обучението, посредством учене чрез преживяване в рамките на индивидуална и групова работа, учениците се запознават с основните опасности в интернет: както с техническите (вируси, „хакнати профили“ и др.), така и с рисковете, свързани с Мрежата като Elin Pelin Cyberscouts resizeimageсоциална среда (контакти с непознати хора, някои от които могат да бъдат злонамерени, включително и педофили, онлайн тормоза между връстници и др.) и като източник на информация (фалшиви новини, манипулации). Те извеждат и основните начини за предпазване (антивирусни програми, настройки за безопасност на профила в социалната мрежа, проверяване на информацията, която непознат онлайн дава за себе си) и реакция (докладване и блокиране, подаване на сигнал на Горещата линия и обръщане за помощ и съвет към Консултативната линия на Центъра, правене на екранни снимки за електронно доказателство и др.).

През втория ден на обучението петокласниците се подготвят да изпълняват трите роли на киберскаута: 1) да дават пример за отговорно поведение, както онлайн, така и „офлайн“; 2) да съветват връстниците си при онлайн проблеми и 3) работейки в екипи, да предават знанията си за онлайн безопасността на връстници, а и на родители, чрез планирани и проведени от самите от тях оригинални публични дейности.

Vratsa HB Cyberscouts

След обучението сертифицираните кибераскаути се организират в „киберскаутски отряди“ и продължават да работят, като изпълняват „киберскаутски мисии“ за разпространяване на знание за онлайн безопасността. Мисиите те получават онлайн и по този начин се включват в национално състезание между всички обучени киберскаути в петия сезон на програмата. Трите най-добре представили се отбора ще получат грамоти и награди на специална церемония в София в международния Ден за безопасен интернет на 11 февруари 2020 г. Те, както и останалите киберскаути, изпълнили всички „мисии“, могат да продължат и в следващата година като „киберскаути-експерти“, които получават допълнителни онлайн обучения и специални задачи.

Петият сезон на програмата бе открит с обучение на 25 петокласника в Аксаково, Варненско от обучителите от Фондация "Хоуп" (на 9-10.02.), а малко по-късно беше обучена сборна група деца от СМГ "Паисий Хилендарски", 125 СУ "Боян

Septemvri YCPlovdiv Cyberscouts Пенев", ЧОУ "Света София" в София (11-12.02.). В същия месец и партньорите на Центъра за безопасен интернет от Младежки център - Пловдив осъществиха две обучения – на 30 нови киберскаути в Поповица (на 21-22.02.), както и на други 30 деца от СУ „Черноризец Храбър“ в Пловдив (на 26-27 март).

В началото на март (11.-12.03.) още 30 петокласника от СУ „Васил Левски“ в Елин Пелин преминаха през киберскаутско обучение, като впечатлиха с интересните си идеи за дейности за разпространяване на знание за онлайн безопасността сред други деца.

Axakovo Varna Hope CyberscoutsНа 18 и 19 март за пръв път бяха осъществени три паралелни обучения, проведени от съвместни екипи от обучители на Центъра за безопасен интернет и предварително подготвени от тях обучители от Младежки център - Враца, което постави началото на партньортвото и с този младежки център. В тези два дни бяха обучени 24 деца от СУ „Никола Войводов“ и 30 от СУ „Христо Ботев“ във Враца, както и 30 петокласника от ПМПГ „Св. Климент Орхирдски в Монтана, като учениците от тези училища бяха много активни и генерираха оригинални идеи за разпространение на знание за онлайн безопасността сред връстници и други хора. 

На 21 и 22 март беше проведено обучение на киберскаути и в 58 ОУ „Сергей Румянцев" в София, а малко по-късно бяха обучени 18 деца в Старо Оряхово (на 25-26.03.), както и други 30 петокласника от СУ „Св. св. Кирил и Методий" в Якуруда в края на месеца. Партньорите на Центъра за безопасен интернет от Младежки център - Пловдив също продължиха да участват активно, като проведоха обучение на 24 деца в СУ „Христо Ботев" в гр. Септември (на 21-22.03.).

Повече за програмата можете да научите тук.