Този сайт използва "бисквитки" за да подобри предлаганите услуги.

Programa Evropa 35SUЕкипът на Националния център за безопасен интернет (Асоциация Родители и Фондация „Приложни изследвания и комуникации“) проведе тестване на методика за развиване на дигитално-медийната грамотност на децата, разработена изцяло от екипа на Центъра.

В периода от 06.06 до 20.06. 2019 г. екипът от обучители апробира 14 тематични интерактивни занятия за развиване на умения и компетентности, включени в референтните европейски рамки за дигитална и медийна грамотност. В тестването на уроците участваха ученици от 5. до 11. клас и техните учители от 35 СЕУ „Добри Войников“, които са основни партньори в проекта „Дигитални умения на децата в 21. век“, финансиран по Програма Европа 2019 г. към Столична община.

Целта на разработената методика е да изпробва устойчив интерактивен модел за преподаване на уменията на 21. век и да подпомогне процеса на развитие на уменията на учениците, свързани с дигитално-медийната грамотност и превенцията на онлайн рисковете за деца и младежи. За да бъде постигната тази цел, важна условие е повишаването на капацитета на учителите и образователните специалисти да преподават чрез интерактивни методи в училищна среда дигитално-медийна грамотност и свързаните с нея умения на децата. Методиката ще допринесе и за развиването на т.нар. „меки умения“ – умения за общуване, емоционална интелигентност, умения за работа в екип, изграждане на позитивни нагласи.

В рамките на проекта предстои провеждането на две обучения на учители за работа с методиката.