Този сайт използва "бисквитки" за да подобри предлаганите услуги.

Все повече деца разчитат на цифровите технологии, за да учат, да играят и да се социализират. На тях обаче им липсват умения и компетентности да разпознават рисковите ситуации онлайн и да се справят с тях.

За да отговори на тази нужда на децата и младежите, Асоциация Родители в партньорство със Столична община – район „Лозенец”, 35. СЕУ „Добри Войников“ и Фондация „Приложни изследвания и комуникации", започва реализирането на проект, чиято цел е разработването, пилотирането и прилагането на практика на съвременна интерактивна обучителна методика за ученици от 5. до 12. клас. Методиката има за цел да подпомогне процеса на развитие на уменията на учениците, свързани с дигитално-медийната грамотност и превенцията на онлайн рисковете за деца и младежи.

Основната идея е това да се случи и чрез повишаване на капацитета на учителите и образователните специалисти да преподават чрез интерактивни методи в училищна среда дигитално-медийна грамотност и свързаните с нея умения на децата. Методиката ще допринесе и за развиването на т.нар. „меки умения“ – умения за общуване, емоционална интелигентност, умения за работа в екип, изграждане на позитивни нагласи.

Проектът е финансиран по Програма „Европа“ на Столична община и се изпълнява в периода 15 февруари – 15 септември 2019 г.