Този сайт използва "бисквитки" за да подобри предлаганите услуги.

В рамките на проект „Дигитални умения на децата в 21 век“ „Асоциация Родители“, запозна повече от 50 учители от софийски училища с нова интерактивна методика за развиване на уменията на учениците в рамките на проект, финансиран от Програма Европа 2019 на Столична община.

Интерактивната методология е базирана на наръчник с 14 тематични уроци „Дигитално грамотни - интерактивен подход за развитие на дигиталните умения на учениците от 5. до 12. клас“. Преди началото на учебната година екип обучители проведе две двудневни обучения на учители и образователни специалисти с цел да повиши капацитета им за преподаване и развиване на ключовите умения на 21. век у деца и младежи. 

Първото обучение беше проведено на 4 и 5 септември в офиса на „Асоциация Родители“ и в него участие взеха 27 учители от 35. СЕУ „Добри Войников“. Второто обучение бе реализирано на 11 и 12 септември и негов домакин бе район Лозенец на Столична община, като в него участие взеха 28 учители от 3 общински и 2 държавни училища. 

В рамките на два дни всички учители бяха обучени как да работят с методиката, бяха запознати с интерактивните методи и подходи, свързани с развиването на важните за децата умения на 21. век и бяха подробно запознати с основните онлайн рискове за подрастващите и възможностите за превенция чрез развиване на тяхната дигитално-медийна грамотност.

Проектът се реализира в периода 15 февруари – 15 септември 2019 в партньорство със Район Лозенец на СО, 35 СЕУ „Добри Войников“ и Фондация „Приложни изследвания и комуникации“.