Този сайт използва "бисквитки" за да подобри предлаганите услуги.

Петият сезон на програма „Киберскут“ януари-юли 2019 г. завърши успешно с над 1800 обучени петокласника в страната. Експерти от Центъра за безопасен интернет и регионалните партньори от Младежки център – Пловдив, Фондация П.У.Л.С. от Перник, Младежки център – Враца и Фондация „Хоуп“ - Варна обучиха пряко близо 800 петокласника в училища из цялата страна.

По метода „връстници обучават връстници“ сертифицираните киберскаути на свой ред предадоха знанията си за онлайн безопасността на близо 1000 други деца с различни подготвени и осъществени от тях дейности.

Обучителната програма „Киберскаут“, която се провежда успешно вече пет поредни години с подкрепата на Теленор България, поражда все по-голям интерес сред училищата в страната. Възможността да се поема все по-голям брой от заявените обучения се осигури благодарение на изгражданата партньорска мрежа от обучители, които преминават специални обучения и могат да поемат заявки в своя регион. Това са Младежките центрове в Пловдив и Враца, Фондация П.У.Л.С. от Перник и Фондация "Хоуп" от Варна. 

В рамките на двудневните обучения новите киберскаути чрез разнообразни интерактивни дейности се запознаха с основните рискове в Мрежата и с начините за предпазване и справяне с тях и бяха подготвени да съветват свои връстници при проблеми в интернет и да разпространяват сами знание за онлайн безопасността сред други деца, организирайки се в „киберскаутски отряди“, които да провеждат различни дейности.

През първия ден на обучението в рамките на индивидуална и групова работа посредством учене чрез преживяване учениците се запознаха с основните рискове в интернет: както с техническите (вируси, „хакнати профили“ и др.), така и с опасностите, свързани с Мрежата като социална среда (контакти с непознати хора, някои от които могат да бъдат злонамерени, включително и педофили, онлайн тормоза между самите деца и др.) и като източник на информация (фалшиви новини, манипулации). Учениците овладяха основните начини за предпазване (антивирусни програми, настройки за безопасност на профила в социални мрежи, проверка на информацията и самоличността на непознат онлайн) и реакция (съветване с родител, учител, докладване и блокиране, подаване на сигнал на Горещата линия и обръщане за помощ и съвет към Консултативната линия на Центъра, правене на екранни снимки за доказателство и др.).

Във втория ден на обучението петокласниците се подготвиха да изпълняват трите роли на киберскаута:
1) да дават сами пример за отговорно поведение, както онлайн, така и „офлайн“;
2) да съветват други деца при онлайн проблеми;
3) работейки в екипи, да предават знанията си за онлайн безопасността на връстници, а и на родители, чрез планирани и проведени от самите от тях интересни публични дейности.

След обучението си вече сертифицираните кибераскаути се организираха в „киберскаутски отряди“ и продължиха дейността си, изпълнявайки различни „киберскаутски мисии“ за разпространяване на знания за онлайн безопасността. По този начин се включиха в национално състезание между всички обучени през петия сезон на програмата киберскаути. Трите най-добре представили се отрядаа ще получат своите грамоти и награди на тържествена церемония в София на международния Ден за безопасен интернет на 11 февруари 2020 г. Заедно с останалите киберскаути, изпълнили всички „мисии“, те могат да продължат и в следващата година като „киберскаути-експерти“, които получават допълнителни онлайн обучения и по-предизвикателни задачи.

В периода от началото на 2019 г. до края на март Центърът за безопасен интернет и неговите партньори проведоха общо дванадесет обучения на 295 петокласника в училища във Варна, София, Поповица, Пловдив, Елин Пелин, Враца, Монтана, Старо Оряхово, Якоруда и Септември. До края на учебната година бяха обучени пряко още 303 деца.

На 9-10 април съвместен екип на Центъра за безопасен интернет и Фондация П.УЛ.С. обучи 20 ученици от пети клас на СУ „Паисий Хилендарски“ в гр. Златица. На 15 и 16 април беше проведено и обучение на 30 деца от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ (Златарица) и СУ „Максим Райкович“ (Лясковец). Паралелно с това, обучители от партньорската Фондация „Хоуп“ проведоха обучение на сборна група от 30 ученика от II СУ „Проф. Н. Маринов“ (Търговище) и ОУ „Любен Каравелов“ (Попово). Няколко дни по-рано, на 11 и 12 април, подготвените от Центъра обучители от партньорския Младежки център – Пловдив проведоха обучение на 30 нови киберскаути от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. Кърджали.

На 13 и 14 май успоредно се проведоха три обучения на киберскаути в ралични точки на страната. Към разразстващата се киберскаутска общност се присъединиха 31 петокласника от СУ „Св. Климент Охридски“ в гр. Троян, както и 24 ученика от 162 ОУ „Отец Паисий“ в софийския квартал „Кремиковци“. Междувременно обучители от партньорската Фондация „Хоуп“ обучиха сборна група от 30 деца от VII СУ „Найден Геров“ и ОУ „Цар Симеон“ във Варна.

В началото на юни (3 и 4) обучителен екип от фондацията обучи и нови 30 киберскаута от други две варненски училища – СУ “Гео Милев” и ОУ “Капитан Петко Войвода”. По същото се проведе и обучение на 19 петокласника от 75 ОУ „Тодор Каблешков“ и 147 ОУ „ Йордан Радичков“ в София.

На 11-12 юни обучителите от Фондация „Хоуп“ обучиха още 30 ученика от Природоматематическа гимназия „Св. Климент Охридски“ в гр. Силистра.
Непосредствено след това, на 13 и 14 юни, обучителен екип от партньорската Фондация „П.У.Л.С.“ проведе обучение на нови 19 киберскаути в ОУ „Св. Иван Рилски“ в гр. Перник. На 20 и 21 юни съвместен екип от фондацията и Ценъра за безопасен интернет закри успешно петия сезон на програма „Киберскаут“ като обучи нови 32 мотивирани киберскаути от СУ „Св. Паисий Хилендарски“ в с. Абланица.

След успешната пета година на програма „Киберскаут“ бе обявено започването и на нейния шести сезон, за който също бяха подадени многобройни заявки от училища и в рамките на който започнаха нови обучения на ученици и учители от цялата страна.

Повече за програмата можете да прочетете тук.