Този сайт използва "бисквитки" за да подобри предлаганите услуги.

В началото на месец ноември 25 учители от Сливенска област (ППМГ „Добри Чинтулов“ и ОУ „Д-р Петър Берон“), преподаващи в различни предметни области от всички образователни етапи, преминаха през обучение за превенция на виртуално и реално насилие чрез интерактивно обучение в училище и развиване на дигитално-медийните умения на учениците от 5. до 12. клас.

Учителите бяха обучени да работят с новата интерактивна методика, базирана на наръчник с 14 тематични уроци „Дигитално грамотни - интерактивен подход за развитие на дигиталните умения на учениците от 5. до 12. клас“., която беше разработена от екипа на Асоциация Родители като част от Националния център за безопасен интернет в рамките на проект, финансиран от Програма Европа 2019 на Столична община.

В рамките на три дни всички учители бяха обучени от експертите Антоанета Василева и Ралица Михайлова как да работят с методиката, бяха запознати с интерактивните методи и подходи, свързани с развиването на важните за децата умения на 21. век. Участниците научиха повече за основните онлайн рискове за подрастващите, как да работят успешно за превенцията на виртуално и реално насилие чрез развиване на дигитално-медийна грамотност на учениците, както и как да въвлекат активно родителите като партньори в работата им с децата.