Този сайт използва "бисквитки" за да подобри предлаганите услуги.

Над 90 учители от 34 населени места се включиха в методическо-практическата конференция „Холистичен модел за развиване на дигитално-медийната грамотност на учениците на базата на учебните програми и съдържание“, която се проведе от 22 до 24 ноември във Велико Търново.

Това е втората подобна конференция след националната конференция „Как да преподаваме медийна грамотност в училище – методи и практики“, която се проведе на 10 ноември 2018 г. в София.

В конференцията, организирана от Националния център за безопасен интернет, в лицето на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ и Асоциация „Родители“, с подкрепата на Фондация за свободата „Фридрих Науман“ участваха 93-ма учители от 54 училища в 34 населени места в цяла България - 23-ма учители от начален етап (1-4 клас), 27 от прогимназиален етап (5-8 клас) и 43 - от гимназиален етап (8-12 клас).

В рамките на 3 дни учителите имаха възможност да се запознаят с предимствата, проблемите и реалностите на дигиталното поколение, ролята на образователната система и връзката училище-семейство.

Основната тема на конференцията беше дигитално-медийната грамотност и развиването на ключовите умения на 21 век по време на всички образователни етапи. Беше представена методика за развитие на дигитално-медийната грамотност “Начално образование в дигиталната епоха – наръчник на учителя“, разработена от екипа на Националния център за безопасен интернет заедно с начални учители на базата на учебните програми и учебното съдържание от 1 до 4 клас. Наръчникът цели да предложи метод, чрез който уменията на 21 век могат да се интегрират в ежедневната практика на учителите в рамките на съществуващите учебни програми и съдържание. Основното разбиране за "дигитално-медийна грамотност" е не дигитализацията, фокусът е върху развиване на умения за работа с информация в дигиталната епоха - както в онлайн, така и в офлайн средата.

Участниците имаха възможност да се включат в различни, интерактивни работилници според предмета и етапа на преподаване. По време на тези работилници те се фокусираха върху ключовите компетентности, по които биха искали да работят със своите ученици и как да ги интегрират най-добре посредством използването на подходящи методи и подходи в съответствие със стандартизираното учебно съдържание.

Всички учители изработиха уроци както по предмета, по който преподават, така и комбинирани уроци с техните колеги, взимайки предвид междупредметните връзки предложени от МОН в учебните програми. Беше изтъкнато, че за постигането на задълбочени и дългосрочни резултати е необходимо тези принципи на преподаване да се прилагат системно по време на целият учебен процес и също чрез различни инициативи и дейности да се приобщават и семействата към развиването на уменията на 21. век у децата.

-------------------------------

Методически наръчник с примерни планове за занятия на базата на учебен материал за 1-4 клас.