Този сайт използва "бисквитки" за да подобри предлаганите услуги.

Тревожни данни излязоха наяве при национално представително изследване за излагането на младите хора на послания на омраза и насилие. Резултатите показват, че 52% от българските младежи на възраст 14-19 г. са били изложени на подобно съдържание онлайн.

Психологическата наука отдавна е установила, че честотата на излагане на насилствени действия и послания води до повишаване на прага на търпимост към насилието и в резултат може да доведе до насилствени действия.

Проучването сред 1018 младежи на възраст между 14 и 19 години показа, че между 12 и 16% от младежите одобряват онлайн съдържание, демонстриращо омраза или агресивни нагласи. Данните сочат също, че пасивното и безкритично „консумиране“ на такъв тип съдържание е свързано с по-високи равнища на одобрение сред младежите на призивите за насилие или крайни действия.

Агресивните послания изместват фокуса от търсенето на решения на действителни обществени проблеми, като водят до противопоставяне и поляризиране на общественото мнение, без обективна и базирана на факти дискусия.

Изследването на Центъра за изследване на демокрацията и Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ цели да проучи нагласите сред младите хора с цел да се разработят по-ефикасни методи за противодействие на широко разпространяваното онлайн съдържание с насилие и омраза. Част от тях ще бъдат национална кампания под мотото "Намери друг начин" и наръчник за учители, който да им помогне да работят в учениците за осъзнаване на вредите от онлайн езика на омразата.