Този сайт използва "бисквитки" за да подобри предлаганите услуги.

Като част от националната кампания срещу омразата онлайн „Намери друг начин“ започна серия от практически обучения на учители, чрез които да бъдат обхванати 70 училища в цялата страна. Целта на обученията е да предостави на учителите методика за развиване у техните ученици на умения за оценка на информация и разпознаване на манипулативно съдържание и реч на омразата онлайн, за изграждане на социални умения и емоционална интелигентност за по-ефективно и пълноценно общуване и толерантност спрямо различията.

52% от българските младежи на възраст 14-19 г. са били изложени на радикално съдържание онлайн, приканващо към агресия и омраза срещу определени обществени групи. Това показват данните от национално представително проучване, извършено в рамките националната кампания „Намери друг начин“. Около 30% от тях са попаднали на такова съдържание по случайност, показва проучването.

Според резултатите от проучването, между 12% и 16% от младежите одобряват онлайн съдържание, демонстриращо дискриминация, омраза или агресия. Данните показват, че пасивното и безкритично „консумиране“ на такъв тип съдържание е свързано с по-високи равнища на одобрение сред младежите на призивите за насилие или крайни действия. Тези послания изместват фокуса от търсенето на решения на действителни обществени проблеми, като водят до противопоставяне и поляризиране на общественото мнение, без обективна и базирана на факти дискусия.

„Вярваме, че участието преподавателите в тази инициатива ще допринесе за повишаване на нивото на тяхната осведоменост по темите, свързани с превенцията на разпространение на онлайн агресия и омраза, и ще ги снабди с полезни практически инструменти, които да използват успешно в класната стая“, каза Емануил Георгиев, експерт към Националния център за безопасен интернет.

Учителите ще получат методика и разработен от Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ наръчник с примерни уроци, който след обратна връзка от преподавателите ще бъде разпространен на национално ниво.

Обученията се провеждат в рамките на проект YouthRigthOn - „Резистентна младеж срещу екстремистки послания онлайн“, който се финансира по Програма за овластяване на гражданското общество CSEP към Фонд „Вътрешна сигурност“ на Генерална дирекция „Миграция и вътрешни работи“ на Европейската комисия и е насочен към развиване на толерантността към различията у младите хора и изграждане у тях на резистентност към радикални послания в онлайн средата.

Кампанията „Намери друг начин“, която ще продължи до края на 2020 г., цели да отговори на съвременните предизвикателства, като покаже положителни примери и насърчи практически умения за справяне с манипулативното съдържание и реч на омразата онлайн.

Кампанията се изпълнява от комуникационна агенция Intelday Solutions, Център за изследване на демокрацията и Фондация „Приложни изследвания и комуникации“.