Този сайт използва "бисквитки" за да подобри предлаганите услуги.

Принудителното преминаване към масово дистанционно обучение и увеличеното използване на интернет доведе в последните седмици до значително нарастване на сигналите към Центъра за безопасен интернет за инциденти с деца онлайн – от тормоз между децата или към учители до педофилски посегателства.

Нестандартната образователна ситуация обаче дава нова възможност да се развиват базовите дигитални компетентности у децата, като социалните умения и онлайн безопасността са съществен компонент от дигитално-медийната грамотност.

Националният център за безопасен интернет Safenet.bg, от който Асоциация Родители е част, разработи 30-минутен видеофилм, базиран на поредица от кратки видео материали, посветени на различните рискове в интернет и начините за тяхното предотвратяване и реакция. Видеоклиповете са атрактивни и с ясни послания и инструкции. Те дават възможност на учителите да ги включат като част от дистанционната работа с учениците в часа на класа или в други часове, както и да ги използват в комуникацията с родителите, за да привлекат вниманието им към участието на родителите в онлайн живота на децата нуждата от разговори по тези теми.

Предлагаме видеофилмът да се предостави през РУО на учителите за провеждане на час на класа на тема „Опасностите в интернет“. Видеофилмът се намира на адрес: https://youtu.be/bQy-DM56_NM

Той обединява серия от 14 кратки анимирани видеоклипа, разработени с подкрепата на Теленор България. Отделните видеоклипове също са достъпен и лесен за използване ресурс, който може да бъде намерен на сайта на Центъра за безопасен интернет: https://www.safenet.bg/bg/materiali#%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE 

Вярваме се, че новите видео-ресурси ще бъдат ценен ресурс в помощ на учителите и ще препоръчате тяхното използване в процеса на дистанционно обучение.