Този сайт използва "бисквитки" за да подобри предлаганите услуги.

Вече над 10 години образователните системи по света се опитваха да се пригодят към изискванията на дигиталната епоха. С малкото изключение на Естония и Финландия предприеманите стъпки бяха малки, неуверени, често неадекватни. Продължаваше да битува мнението, че за децата интернет е по-скоро вреден и опасен, отколкото полезен. Една драматична пандемия обаче ни изстреля в новата дигитална епоха.

Години наред си говорихме за дигитално-медийна грамотност и как тя трябва да се развива системно от най-ранна възраст. Винаги на първи план обаче изскачаха пречките: родителите нямат уменията или желанието да помагат на децата си във виртуалния свят; дигиталните умения липсват у много от учителите; децата използват интернет само за забавление или за да търсят неподходящо за възрастта съдържание. Къде сме сега?

РОДИТЕЛИТЕ видяха, че интернет разкрива огромни възможности децата им да учат и се научиха да се интересуват какво прави детето им онлайн.

УЧИТЕЛИТЕ бързо навлязоха в доскоро непознатия за част от тях свят на дигиталните методи и инструменти за преподаване и се увериха, че използването им води до повишаване на интереса на децата към образователния процес.

ОРГАНИЗАЦИИ И КОМПАНИИ се запретнаха и в рамките на два месеца произведоха повече образователно и полезно съдържание за децата отколкото през предишните 20 години.

ДЕЦАТА за първи път се озоваха в своя дигитален свят заедно с родители и учители.

МЛАДИТЕ ХОРА развиват по-системно дигиталните си умения и вижда възможностите, които това им открива.

Благодарение на всичко това ние ставаме по подготвени за един още непознат свят след пандемия, който вероятно ще бъде съпътстван, поне на първо време, от безработица и дълбоки промени в структурата на националните икономики. Младите поколения ще навлязат в него с по-голяма увереност и с повече възможности за реализация благодарение на развиването на ключовите умения за един все по-дигитален свят, които ще им помогнат да приложат повече изобретателност и творчество и в крайна сметка ще намерят в себе си сили да го променят към по-добро.

За да може обаче всичко това да се реализира напълно, трябва да продължим по този път и да не правим крачки назад.