Този сайт използва "бисквитки" за да подобри предлаганите услуги.

Благодарение на финансовата подкрепа на представителството на Европейската комисия в България стана възможно да се отпечата сравнително голям тираж от наръчника за учители „Начално образование в дигиталната епоха“, който можем да предложим на училищата.

Методическият наръчник съдържа примерни 11 теми от учебното съдържание за 3 клас в няколко предметни области: Български език и литература, Човекът и природата, Компютърно моделиране и Човекът и обществото. Разработени заедно с действащи учители, преподаватели от Софийския университет и експерти от МОН, целта на примерните теми е да демонстрират методика за разработване на урок с фокус върху развиване на дигитално-медийната грамотност и умения на учениците.

Макар че е ползвано учебно съдържание за 3 клас, методът е приложим за всяка предметна област за всеки клас и в прогимназиален и гимназиален етап. Наръчникът съдържа обобщено представяне на концепцията за уменията на 21. век, които са на практика дигиталните компетентности от европейската рамка DigComp и концепцията за медийна грамотност.

Разработените уроци са по-скоро за илюстрация как тези компетентности и умения могат да станат важна част в преподаваното учебно съдържание независимо от класа или предмета.

На училищата, които имат желание да получат отпечатания наръчник, можем да изпратим с наложен платеж по няколко бройки. За целта можете да подадете заявка на safenet(at)online.bg.