Този сайт използва "бисквитки" за да подобри предлаганите услуги.

На 20 януари Общественият съвет за безопасен интернет одобри чрез онлайн гласуване отчета за работата на националния Център за безопасен интернет през 2020 година.

На 29 декември Общественият съвет проведе последното за годината заседание чрез онлайн конферентна връзка. Центърът за безопасен интернет представи основните дейности и инициативи през 2020 г. и главните насоки за работа през 2021 г. Бяха обсъдени предизвикателствата, пред които са изправени организациите в Центъра за безопасен интернет – Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ и Асоциация „Родители“. Най-големият проблем, който възникна през март 2020 г. беше обявяването на епидемиологична обстановка и свързаните с нея ограничения и впоследствие затваряне на училищата. Това доведе до отлагане на десетки планирани обучения на ученици, учители и родители и опит частично да бъдат заменени от онлайн срещи.

Усложнената обстановка обаче не наруши ритъма на работа на онлайн Горещата линия за незаконно и вредно деца съдържание и поведение в интернет и на Консултативната линия към Центъра за безопасен интернет. Онлайн Горещата линия получи и обработи 17 855 сигнала, 17 081 от които бяха за материали със сексуална експлоатация на малолетни и непълнолетни. За щастие само 680 от тях се отнасяха за съдържание, което се намира в България и те бяха препратени за предприемане на процесуално-следствени действия към отдел „Киберпрестъпност“ на Главна дирекция за борба с организираната престъпност на МВР. Останалите бяха предадени на партньорски горещи линии от Международната асоциация на интернет горещи линии. Бяха засечени и препратени на ГДБОП за по-нататъшни действия и 19 случая на опити за въвличане на дете в сексуални действия онлайн.

Консултативната линия, управлявана от Асоциация „Родители“ проведе през годината 459 консултации на деца, непълнолетни, родители и учители за инциденти и проблеми на деца в интернет.

Повече информация за дейността на Центъра за безопасен интернет можете да намерите в годишния отчет ТУК.