Този сайт използва "бисквитки" за да подобри предлаганите услуги.

VurshetsЕксперти към Националния център на безопасен интернет проведоха обучение по програма „Младите въздействат“ с 21 възпитаници на Българско училище за политика „Димитър Паница“ на 12.06.2021 в гр. Вършец.

Младите лидери се разделиха на групи, идентифицираха и анализираха общностни проблеми в населените си места и достигнаха до потенциални решения на местно ниво, които да осъществят на по-късен етап. Темите, върху които избраха да работят, бяха младежката безработица, трудовата експлоатация, дискриминацията на работното място и недостатъчната грижа в домовете за сираци.

Обучението се проведе като модул от Програмата за активно гражданско включване и развитие на лидерски умения на Българско училище за политика. Останалите модули включваха теоретични лекции и практически упражнения по теми като работа в екип, комуникации, управление на конфликти, създаване на политики на национално и местно ниво, механизми за гражданско участие, публична реч, работа с медии и др.

Това бе първото обучение по програма „Младите въздействат“, проведено от експерти към Националния център за безопасен интернет. Програмата е резултат от сътрудничеството между Центъра и Мрежата младежки центрове в Пловдив, Враца, Стара Загора и Добрич към проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.