Този сайт използва "бисквитки" за да подобри предлаганите услуги.

Model coverНа 11 и 12 септември в рамките на 9-ата Национална конференция за глобално образование Центърът за безопасен интернет представи методика за развиване на ключовите умения и компетентности в рамките на цялото училище от 1 до 12 клас през учебното съдържание.

Стъпвайки на европейските рамки за дигитална компетентност, медийна грамотност, граждански компетентности и учене през целия живот, моделът дава възможност в рамките на едно училище да се работи системно и последователно от 1 до 12 клас върху развиването на уменията на 21 век. Той дава възможност компетентностите и уменията да се развиват през промяна в метода на преподаване на учебното съдържание и е приложим във всички предметни области, без да са необходими допълнителни часове. Методиката беше приложена през миналата учебна година в 90 СОУ „Генерал Хосе де Сан Мартин“ в София, където педагогическият състав заедно разработи обща визия, която прилагаше през цялата учебна година, включително и по време на дистанционното обучение, изнасяха се взаимни уроци и се провеждаха редовни супервизии. Отзивите на педагозите за ефекта от прилагането на модела са изключително положителни.

В рамките на конференцията бяха проведени и две ателиета с участниците, в рамките на които те бяха включени в групова работа за разработване на материали по методиката.

През ноември Центърът за безопасен интернет планира национална учителска конференция, на която в рамките на 2 дни участниците да имат възможност да се запознаят по-детайлно с модела чрез практическа работа по него.

-------------------------------------------------------------------------------------

Методическият наръчник на модела е достъпен за сваляне от ТУК.