Този сайт използва "бисквитки" за да подобри предлаганите услуги.

119481396 622087405129607 2306566049276590261 nМежду март 2020 г. и юли 2021 г. експерти към Националния център за безопасен интернет и екипът на 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ в София апробираха в сътрудничество Цялостния модел за изграждане на ключовите компетентности в училище.

Под ръководството на Емилия Иванова, директорът на 90 СУ, педагогическия колектив създаде и осъществи своя цялостна визия за интегриране на ключовите компетентности с учебното съдържание според нуждите на учениците си. На база на визията, учителите разработиха и приложиха взаимни и индивидуални уроци, ученически проекти, извънкласни и общностни дейности, с фокус върху системното, поетапно и мултидисциплинарно изграждане на ключовите компетентности за личностно развитие и устойчив начин на живот на учениците.

Данните от апробацията на модела бяха събрани и анализирани от независимия оценител Хермина Емирян посредством онлайн анкета с 30 учители, както и интервюта и фокус група с членове на администрацията и педагогическия колектив на училището. Според анализа, учениците са развили почти всички заложени компетентности, с особен акцент върху толерантността и сътрудничеството си. Учителите пък са повишили усещането си за общност и позитивното си взаимодействие с родителите. Тези резултати са следствие от методиката на модела, която акцентира върху екипното мултидисциплинарно обучение от страна на педагогическия колектив и върху автономността и взаимодействието между учениците по време на учебните дейности.

Наръчникът „Компетентностният подход на практика“ описва подробно Цялостния модел за изграждане на ключовите компетентности на учениците, както и изводите от апробацията му в 90 СУ. Той съдържа обучителни модули за прилагането му, както и препратки към урочни планове, инструменти за оценка на постиженията на учениците и други ресурси, които могат да се използват от всяко българско училище.

Между 03.12.2021 и 05.12.2021 ще се проведе обучителна конференции с желаещи учители от 10 български училища, които ще приложат на практика модулите от наръчника, създавайки свои визии за интегриране на ключовите компетентности с учебното съдържание според нуждите на учениците си, както и първоначални урочни единици, планове за проекти и инструменти за оценка на постиженията, които да изпробват по време на учебната година. Те ще получат възможност да споделят своите добри практики помежду си в общо онлайн пространство и постепенно да създадат Национална мрежа за изграждане на ключовите компетентности в училище.