Този сайт използва "бисквитки" за да подобри предлаганите услуги.

За първи път след облекчаването на КОВИД мерките в европейските страни екипът на проекта "SAFER – Социални компетенции и фундаментални права за превенция на тормоза" – се събра на живо във Флоренция. Домакин на срещата на всички седем партньори в проекта бяха колегите от Джунти Психометрикс, (Флоренция, Италия).

През първата част на срещата бяха обсъдени изпълнените до момента дейности както от българския Център за безопасен интернет така и от другите партньори: разработения въпросник за учениците, който да установи тяхното отношение към насилието и тормоза, разработения план за качествено изпълнение на дейностите, методологията за оценка на резултатите от проекта. Обсъден беше и анализът на 24 добри практики за превенция на тормоза от 7-те държави, в които се ползват няколко различни подхода. Сред практиките са училищна програма за борба с тормоза, връстников подход, развиване на социално-емоционално умения, кампании за повишаване на осведомеността за борба с тормоза, създаване на положителен училищен климат, насърчаване на достойнството и уважение към всички чрез участието на учениците в съвместна групова работа.

През втората част от срещата бяха обсъдени предстоящите дейности и начинът, по който те трябва да се случат. След интензивна дискусия беше взето решение каква да бъде структурата на наръчниците и как в тях да се използват активни инструменти за установяване на позитивни взаимоотношения в общността, училището и други образователни институции (формални и неформални). Целта на инструментите ще бъде да повиши ефективността на дейностите за превенция, защитата, смекчаване на последствията, реакция при тормоз и възстановяване, за да се повиши индивидуалната и колективна осведоменост за ефектите и въздействието на тормоза при учениците.

Какво предстои в най-скоро време в България

Асоциация Родители започва активно партньорство с трите български училища, проявили желание да се включат в усилията за намаляване на тормоза в училище – 26 СУ „Йордан Йовков“, София; Спортно училище „Васил Левски“, Пловдив и 107 ОУ „Хан Крум“, София. До края на учебната година ще бъде разпространен въпросникът, свързан с нагласите към тормоза сред учениците на трите училища и ще може да се ползват резултатите за дейности през лятото като изработване на материали за учители и родители. През новата учебна година ще започнем обучения на учители, работа с деца и родители и доста други интересни неща.