Този сайт използва "бисквитки" за да подобри предлаганите услуги.

rsz img 2652Cедем общински училища се включиха в иниациативата на МКБППМН към район Подуяне и Центъра за безопасен интернет в периода от 27.04. до 23.05.2022 г. Екпертът от Националния център, Антоанета Василева, проведе серия от обучения на ученици между 5 и 7 клас, в които подрастващитеп ридобиха знания за правилата за етично и безопасно поведение в интернет („нетикет“), кои са основните рискове в интернет и как да ги разпознават.

Сред дискутирате теми бяха най-актуалните приложения, игри и предизвикателства в мрежата, важността на балансираното време онлайн и офлайн, как учениците да се предпазват от рискови ситуации и какво дан аправят ако попаднат в такава, как и къде да докадват при проблемо нлайн, как да документират доказателства и да блокират потребители, които ги тормозят. Учениците бяха запознати и каk да използват Горещата линия и Консултативната линия на Националния Център за безопасен интернет при проблем.