Този сайт използва "бисквитки" за да подобри предлаганите услуги.

Picture Newsletter 2 3 June 2022През последните месеци продължаваме усилено да работим за намаляване на тормоза онлайн и офлайн в училищна среда чрез проекта ни "SAFER - СОЦИАЛНИ компетенции и основни права за предотвратяване на тормоза". В новия бюлетин на проекта можете да се запознаете с добрите практики и креативните програми за предотвратяване на тормоза и реакция в случай на тормоз: какво ново откри проучването на проекта SAFER.

Защо още едно изследване? Защото работата по проекта SAFER започва от друга гледна точка: от гледна точка на самите училища с техните основни действащи лица ученици, учители, родители и общност. Анализирахме 24 успешни практики в 7-те държави, участващи в проекта SAFER (превенция, интервенция и смесени програми), които отчитат няколко подхода, като също така смесват някои от тях.

Започнахме да разработваме и подходящи образователни комплекти, насочени към ученици, учители и родителите, които са част от училищната общност, стъпвайки на изцяло иновативния подход на SAFER - Подход към цялото училище и общностta (ПЦУО). Този подход се основава на разбиране за нуждите и способностите на общността, за да не оставя училищата сами в предотвратяването на ситуациите на тормоз. За да предложи конкретно и ефективно овластяване и интегриране на ресурси от цялата общност, като същевременно насърчава по-силна социална инфраструктура, екипът от експерти на SAFER ще предложи практически дидактически инструменти, насочени към учители, преподаватели в общността и ученици.