Този сайт използва "бисквитки" за да подобри предлаганите услуги.

Plovdiv Youth exchange with NorwayМежду 8 и 12 сетември 2022 г. в Пловдив се осъществи международен младежки обмен, в който взеха участие 40 млади хора от България и Норвегия. Младежите от двете страни преминаха заедно и през обучение по програмата „Младите (въз)действат“, разработена от представители на младежките центрове в Пловдив, Стара Загора, Враца и Добрич, Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ – координатор на Националния център за безопасен интернет, норвежката организация „Норсенсус Медиафорум“ и програмния оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“. 

Plovdiv Youth exchange with Norway 2Целта на обучението бе младите хора да придобият ключови умения като работа в екип, критично мислене, разрешаване на проблеми, вземане на решения и активно гражданско участие. Обучителната програма е резултат от сътрудничеството между Центъра и за безопасен интернет, Мрежата младежки центрове и "Норсенсус Медиафорум" по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. 

На откриването на международния обмен заместник-кметът на община Пловдив в ресора “Спорт, младежки дейности и социална политика” Георги Титюков приветства участниците от двете държави и изтъкна, че работата с младите хора е приоритет за общината. 

В рамките на обучението младите доброволци от България и Норвегия имаха възможност да идентифицират конкретни проблеми на общностите, в които живеят и да предложат възможни решения, да развият умения за креативно решаване на проблемите и критично мислене, а също и уменията да си поставят дългосрочни цели и да работят в екип, да бъдат младежи лидери, ангажиращи успешно общностите си за адресиране на такива конкретни проблеми, както и да ползват професионални принципи и инструменти за създаване на медийни продукти, промотиращи каузите им, избягвайки в процеса основните онлайн рискове. Международният обмен в Пловдив постави началото и на изграждането на международна мрежа от младежки лидери, които да споделят опит помежду си и да осъществяват бъдещи съвместни дейности.