Този сайт използва "бисквитки" за да подобри предлаганите услуги.

RAN meeting BerlinЕкспертът на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, координатор на Центъра за безопасен интернет, д-р Емануил Георгиев се включи в международна конференция на тема „Онлайн измеренията на екстремизма и подобряване на превенцията и противодействието на екстремизма онлайн“, провела се на 27 септември в Берлин.

На конференцията, организирана от европейската Мрежа за повишаване на осведомеността за радикализацията (Radicalisation Awareness Network – RAN), експертът на центъра представи презентация на тема „Медийната грамотност и изграждане на резистентност към крайните послания онлайн“, включваща примери за превенция на радикализацията чрез развиване на дигитално-медийната грамотност на младите хора (сред които онлайн кампанията "Намери друг начин", обучителни методики като тази включена в "Наръчник за критично мислене и толерантност", обучения на учители по темата, както и пилотиране от страна на преподавателите на уроци, включени в разработените от Центъра наръчници за учители).

Конференцията бе открита с приветствени думи от Ларс Хармсен, представител на федералното Министерство на вътрешните работи и обществото на Германия. На срещата бяха представени и презентации от Флориан Ендрес, ръководител на Съвета по радикализацията към Федералната служба по миграцията и бежанците на Германия, Оливие Колберс от Белгия, ръководител на Textgain Academy и Барбара Молас от Испания, представител на Международния център за противодействие на тероризма.

Освен дейностите на Центъра за безопасен интернет и партньорите му в сферата на превенцията на радикализацията на младите хора онлайн, на конференцията бяха представени и други добри практики от различни страни в Европа. Томас Ботерман от белгийската полиция представи презентация на тема „Мониторинг и засичане на ранни знаци за радикализация и интервенция“, Маика Дикен от Германия представи работата с младежи в дигитална среда на организацията Streetwork Online, Реем Ахмед, представител на съвета Легато Хамбург и на Института за изследване на мира и политиката по сигурността, също от Германия, представи презентация на тема „Правните импликации за работещите онлайн по случаи на радикализация“ и Лиина Сеппа от Естония представи работата на организацията Moonshot по темата „Използване на технологиите за превенция и противодействие на екстремизма“.

Бяха проведени и дискусии между участниците в конференцията по четири теми – „Преминаване от офлайн към онлайн среда“, „Правни и етични предизвикателства“, „Мониторинг и засичане на екстремизма онлайн и прилагане на технологиите за адресирането му“ и „Ранна превенция“.

Накрая бяха изведени основните изводи и препоръки на участниците, които предстои да бъдат обобщени и представени на широката публика от организаторите на конференцията от европейската Мрежа за повишаване на осведомеността за радикализацията (Radicalisation Awareness Network – RAN).