Този сайт използва "бисквитки" за да подобри предлаганите услуги.

Cyberscouts Gorna Malina 3aОсми сезон на програма „Киберскаут“ бе открит с обучение на нови 32 ученика от 5-7 клас от СУ „Христо Ботев“ в с. Горна Малина, провело се на 13 и 14 октомври.

В рамките на първия ден на обучението на децата експерти на експерти на Центъра за безопасен интернет в лицето на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, чрез интерактивни дейности, запознаха децата с основните рискове в интернет, както технически (как да се предпазят от вируси,  да си правят силни пароли и настойки за безопасност в социалните мрежи), така и рисковете, свързани с интернет като социална среда (как да разберат дали непознат онлайн е този, за когото се представя и как да реагират, ако заподозрат, че не е, как да реагират в случай, че се окажат потърпевши или свидетели на онлайн тормоз), както и рискове, свързани с интернет като информационна среда (как да разпознават фалшиви новини).

През втория ден на обучението учениците от Горна Малина се запознаха с трите роли на киберскаутите и упражняваха как да ги изпълняват – как да дават пример за отговорно и безопасно поведение онлайн, как да съветват връстници при възникнал проблем и как, работейки в екип с други киберскаути (в рамките на сформирани от самите тях „киберскаутски отряди“), да планират и провеждат свои собствени интересни дейности, с които да повишават осведомеността на други деца за основните рискове в интернет и за това как да се предпазват от тях и да реагират в случай на възникнал проблем. След обучението си сертифицираните киберскаути, които желаят, имат възможност да се включат в изпълнението на „киберскаутски мисии“ за предаване на знание за онлайн безопасността на други деца.

Успоредно с обучението на децата на 13 октомври се проведе и обучение на 10 учители от СУ „Христо Ботев“, в рамките на което преподавателите бяха запознати с основните рискове в интернет и как може да се предпазват децата и да се реагира в случаи на проблеми, с налични данни по темата, както и с обучителни методики за развиване на дигитално-медийната грамотност на учениците и други полезни инструменти, разработени от екипа на Центъра за безопасен интернет, сред които методиките, включени в наръчниците за учители „Компетентностния подход на практика“ и „Наръчник за критично мислене и толерантност“, както и видеоуроците ‚Кибер сбирка“ и викторините за онлайн безопасност в приложението Kahoot.

Осми сезон на програма „Киберскаут“ се провежда с подкрепата на компанията „Дисни“.