Този сайт използва "бисквитки" за да подобри предлаганите услуги.

Training teachers 75 ОУУчители и ученици от 75 ОУ „Тодор Каблешков“ в София преминаха през обучение по онлайн безопасност и дигитално-медийни компетентности. На 27 април 18 преподаватели от училището се запознаха с основните онлайн рискове и с наличните методики и инструменти, разработени от Центъра, включително и с цялостния модел за развиване на ключови компетентности у учениците. 

Най-напред през обучението премина група от начални учители на 75 ОУ, а след в същото обучение участваха и прогимназиалните учители на училището. Експертите на Центъра разгледаха основните рискове за децата онлайн, като показаха на преподавателите примерни казуси от практиката на Горещата и Консултативната линия, както и важни статистически данни. След това запознаха учителите и с конкретни инструменти и методики за превенция на рисковете и развиване на дигитално-медийните умения на учениците, които биха могли да им послужат в работата им, разработени от екипа на Центъра, като видеоуроците „Киберсбирка“, викторините в Kahoot, Наръчника за критично мислени и толерантност и наръчника „Компетентностният подход на практика“ и др. Представени бяха и основните обучителни програми като програма „Киберскаут“.

Следващият модул от обучението бе посветен на рамката за дигитално-медийна грамотност, а след това бяха представени философията и принципите на цялостния модел за развиване на ключови умения у учениците. В обучението бе включена и практическа сесия за планиране на урочни единици, развиващи дигитално-медийни компетенции през различни учебни предмети.

Обучението на учители се проведе с подкрепата на компанията „Дисни“.

Няколко дни преди обучението на преподавателите, на 19 април, 41 деца от 5-ти и 6-ти клас на 75 ОУ бяха запознати какви са рисковете в социалните мрежи и какво да правят в случай на онлайн тормоз. Обучителите на Центъра обсъждиха с тях как да защитят по-добре профилите си в социалните мрежи - основно в Инстаграм и ТикТок, със силни пароли, как да използват настройките в различните социални мрежи, за да се предпазят от вредно съдържание и непознати в мрежата. В рамките на обучението на учениците бе обсъдена и темата за онлайн тормоза, вредите от него и какво да правят децата, за да защитят. Децата бяха запознати, че могат да докладват, ако станат свидели или жертва на онлайн тормоз, на Консултативната ни линия за онлайн безопасност 124 123, включително и анонимно.