Този сайт използва "бисквитки" за да подобри предлаганите услуги.

Само два от общо девет сайта на социални мрежи (Habbo Hotel и Xbox Live) осигуряват автоматично личните профили на непълнолетните лица да са достъпни единствено за одобрените им лични контакти, сочат резултатите от нова поредица проверки от страна на Европейската комисия.

 

Същевременно повечето проверени сайтове предоставят на младежите съобразена с възрастта им информация относно безопасността, указания и/или образователни материали, насочени конкретно към непълнолетните и отговарят на молби за съдействие. Седем сайта, т.е. по-голямата част от проверените, отговарят на молби за съдействие в рамките на един ден.

Два сайта (Dailymotion и Windows Live) гарантират, че по подразбиране непълнолетните могат да получават съобщения единствено от виртуалните си приятели чрез публични или лични съобщения. Всички проверени сайтове позволяват да се изпращат от всекиго искания за сприятеляване до непълнолетни. При шест от сайтовете профилите на непълнолетните лица са пряко достъпни за приятелите на приятели. Всички сайтове представят „Условия за ползване на услугата“, които са съкратени и опростени версии за ползване от деца.

Заместник-председателят на Европейската комисия и комисар по цифровите технологии Нели Крус заяви: „Младите хора се радват на социалните мрежи онлайн и извличат големи ползи от тях, но често не осъзнават достатъчно какво крият някои „приятелства“. Сайтовете за социални контакти трябва да погледнат сериозно на отговорността си спрямо младежите. Смятам да разгледам тези въпроси по-късно тази година в една всеобхватна стратегия за превръщането на интернет в по-безопасно място за децата чрез комбинация от мерки за защита и предоставяне на права“.

В доклада се разглежда специално прилагането на „Принципите за по-безопасни мрежи за социални контакти в ЕС“ от блогове (Skyrock) и платформи за игри (Xbox Live), платформи за споделяне на снимки и видеоматериали (YouTube, Dailymotion, Flickr), виртуални светове (Habbo Hotel, Stardoll), платформи, снабдени с някои функции на социалните мрежи (Windows Live) и платформи, които позволяват създаването на лични профили с възможност за въвеждане на блогови съобщения, снимки и актуализации (Yahoo! Pulse). Проверките бяха проведени между март и юни 2011 г.

Последният доклад допълва публикувания през юни 2011 г. относно прилагането на принципите от четиринадесет специализирани сайтове за социални мрежи в Интернет.

Комисията прави преглед на защитата на малолетните онлайн от рискове като „сприятеляването“ с цел сексуална злоупотреба и кибертормоза, което е част от целите на Програмата в областта на цифровите технологии в Европа — да се увеличи доверието в интернет. Резултатите от двете проучвания на прилагането на „Принципите за по-безопасни мрежи за социални контакти в ЕС“ ще бъдат отчетени от Комисията при изготвянето на всеобхватна инициатива за предоставяне на права и защита на децата при използването на новите технологии, чието представяне се очаква по-късно тази година.

„Принципите за по-безопасни мрежи за социални контакти в ЕС“ са споразумения за саморегулиране, постигнати с посредничеството на Европейската комисия през 2009 г., за осигуряване на безопасна интернет среда за децата.

Към днешна дата двадесет и една компании са подписали принципите: Arto, Bebo, Dailymotion, Facebook, Giovani, Google, Hyves, Microsoft Europe, MySpace, Nasza-klasa, Netlog, One, Rate, Skyrock, VZnet Netzwerke, Stardoll, Sulake, Tuenti, Yahoo! Europe и Zap. Wer-kennt-wen се присъедини през ноември 2010 г., но не участва в проверките по текущата оценка.

В последния доклад се посочва, че:
- Единствено Habbo Hotel и Xbox Live имат автоматични настройки, които осигуряват личните данни на непълнолетните лица и информацията, позволяваща разпознаването им, да са достъпни по подразбиране само за техния личен списък с приятели, независимо колко лична информация са публикували в профилите си.
- При други седем уебсайта резултатите от проверката показаха, че значителен обем лична информация — включително информация, добавена от потребителите след регистрацията — е достъпна по подразбиране и за потребители, които не са част от личния списък с приятели на непълнолетното лице. Тази информация не води непременно до непосредственото идентифициране на непълнолетните лица, но може да послужи за това.
- При шест от услугите, профилите на непълнолетните лица са пряко достъпни за приятелите на техни приятели. Нерегистрирани потребители могат да получат достъп до профилите на непълнолетни лица чрез техен блог, видео или снимков материал, които непълнолетното лице е публикувало в интернет. Откриването на блог, отделни видео материали или снимки, видео канали или поредица от снимки (photostream) (например чрез външни системи за търсене или чрез връзка, изпратена по електронна поща и др.) отваря достъпа до профила на непълнолетното лице.
- Осем от общо девет проверени сайта предоставят информация за безопасно ползване на услугата, указания и/или образователни материали, насочени конкретно към непълнолетни лица (единственото изключение е Windows Live). При Windows Live предоставената информация е насочена по-скоро към родителите или попечителите, макар и да не е трудна за разбиране от младите.
- Dailymotion, Flickr, Habbo Hotel, Yahoo! Pulse, Skyrock, Stardoll и YouTube предоставят информация за безопасно използване на услугата за деца и родители, която е едновременно леснодостъпна и разбираема.
- Автоматичните настройки на само една от проверените девет услуги позволяват профилите на непълнолетни да се намират при търсене по име с вътрешни или външни системи за търсене (например Google, Bing или Yahoo!).

При няколко от тези уебсайтове потребителските профили не представляват отправна точка или основен интерес за потребителите. Това важи най-вече за платформите за обмен на снимки и видео съдържание, където потребителите обикновено разглеждат поредица от снимки (photostream) или гледат видео канал, но не обезателно профила на потребителя.