Този сайт използва "бисквитки" за да подобри предлаганите услуги.

Eипът на Българската линия за онлайн безопасност (БЛОБ) към Националния център за безопасен Интернет и Мрежата на учителите новатори благодари на всички учители за участието в конкурса "Учител-будител във виртуалното пространство".

 

Организаторите се радват много на широкия интерес, който конкурсът провокира сред учителите, защото това показва чувствителността и ангажираността към темата за сигурността на децата в интернет.

Темите бяха оценени по предварително зададените критерии за оценка на темата. Оценяваме работата на всички преподаватели с учениците и постигнатите от тях резултатите по темата за безопасността на децата и младите хора в Интернет, тъй като смятаме, че знанията на децата и младите хора за основните правила за безопасност, както и познаването на основните технически умения за използване на Интернет са предпоставка за органичаването на случаите, в които дете се чувства притеснено или застрашено в Интернет. Основните дигитални копметентности играят ключова роля, а тяхното познаване трябва да се превърне в съществена част от възпитанието на онлайн културата у младите хора.

Имаме удоволствието да обявим авторите на десетте избрани теми, които продължават участието си в конкурса.

Имената на финалистите по азбучен ред са:
1. Бонка Петрова – 137 СОУ „Ангел Кънчев“, гр. София
2. Борис Толев – 76 ОУ „Уилям Сароян“, гр. София
3. Генадий Матвеев – 26 СОУ „Йордан Йовков“, гр. София
4. Даринка Русева – СОУ с преподаване на немски език „Фридрих Шилер“, гр. Русе
5. Донка Симеонова – МГ „Баба Тонка“, гр. Русе
6. Имела Данаилова – СОУ „Христо Ботев“, гр. Девин
7. Катя Гочева – ОУ „Пенчо Славейков“, гр. Димитровград
8. Николина Танева - СОУ „Д-р Петър Берон”, гр. Болярово
9. Росица Стойнева - ПГТХВТ „Алеко Константинов”, гр. Търговище
10. Фирдес Рушудова - Професионална гимназия по електротехника и строителство, гр. Търговище

Повече подробности и десетте класирани теми могат да се видят на сайта на учителите новатори Teacher.bg.