Този сайт използва "бисквитки" за да подобри предлаганите услуги.

Българската линия за онлайн безопасност (БЛОБ) към Националния център за безопасен интернет и Мрежата на учителите новатори обявиха победителите в конкурса за безопасна и отговорна употреба на интернет „Учител-будител във виртуалното пространство“.

В рамките на 1 години станахме свидетели на 3 тежки случая на агресия между ученици с един загинал във Варна, един ученик с тежки физически травми в София и няколко ученика с по-леки наранявания в Дупница. Националният център за безопасен Интернет при Фондация „Приложни изследвания и комуникации (Фондация ПИК) и Асоциация „Родители“ неколкократно обръща внимание на институциите, медиите и обществеността, че случаите на насилие между непълнолетни не са изолирани инциденти и е крайно време да се предприемат адекватни мерки.

Eипът на Българската линия за онлайн безопасност (БЛОБ) към Националния център за безопасен Интернет и Мрежата на учителите новатори благодари на всички учители за участието в конкурса "Учител-будител във виртуалното пространство".

Директива, която предвижда по-тежки наказания за сексуална експлоатация и онлайн посегателства срещу деца, бе гласувана от ЕП в четвъртък. Директивата ще изисква от държавите в ЕС сайтовете, съдържащи изображения на сексуална злоупотреба с непълнолетни, да бъдат затваряни, а ако това не е възможно, те ще могат да блокират достъпа до тези страници на своя територия. Според различни изследвания е възможно между 10 и 20 на сто от непълнолетните в Европа да са се сблъсквали с опити за сексуално насилие в детството.

Общо четирима представители на България взеха участие в ежегодния общоевропейски Форум за безопасен Интернет, състоял се в Люксембуг на 20 и 21 октомври.

На 19 октомври Националният център за безопасен Интернет към Фондация „Приложни изследвания и комуникации” представи опита на организацията в съвместни проекти с партньори от публичния сектор на първата „Регионална конференция по киберсигурност и киберпрестъпност за държавите от Югоизточна Европа”. Експертът на Центъра Луиза Шахбазян направи преглед на основните сфери на сътрудничество и сподели успешни примери от практиката. Изнесени бяха и данни за предприетите действия при сигнали към Горещата линия за незаконно и вредно за деца съдържание и поведение в Интернет.

Само два от общо девет сайта на социални мрежи (Habbo Hotel и Xbox Live) осигуряват автоматично личните профили на непълнолетните лица да са достъпни единствено за одобрените им лични контакти, сочат резултатите от нова поредица проверки от страна на Европейската комисия.

Националният център за безопасен Интернет представи резултатите от свое изследване върху онлайн-агресията на международната конференция „Да предпазим децата и младите хора онлайн” на 22-21 септември във Варшава. Изследването беше проведено онлайн сред 213 деца на възраст 12-18 години, 33 родители и 1033 учители.