Този сайт използва "бисквитки" за да подобри предлаганите услуги.

a5По повод на международния Ден за безопасен интернет на 10 февруари в София, официално беше подписано споразумение за партньорство за поредица от съвместни инициативи на Теленор, Министерството на вътрешните работи и Националния център за безопасен интернет, посветени на безопасността на децата в онлайн пространството.

a5Екипът на Националният център за безопасен интернет от Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ и Асоциация „Родители“ подготви пакет от материали за училищата – плакати, презентации, планове за уроци по темата „Заедно за по-добър интернет“.

a4Все повече компютри по света стават жертва на вируси от типа Троянски кон, които криптират съдържанието и искат да се плати откуп, за да се получи ключ за разблокиране, предупреди ФБР.

sn3От старта на проекта през 2006 г. Европейската изследователска мрежа “Децата на ЕС онлайн” проведе редица проучвания върху рисковете и възможностите, пред които са изправени децата в интернет.

a3Екип на Националния център за безопасен интернет от Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ проведе на 20 и 21 октомври във Варна две обучения – на младежи и на професионалисти, в рамките на кампанията „По-добре информиран, отколкото експлоатиран” по повод на Европейския ден за борба с трафика на хора.

a2Екип на Националния център за безопасен интернет от Асоциация Родители проведе еднодневно обучение с младежи между 16 и 19 години от Младежки парламент - Горна Оряховица на тема „Емоционалната интелигентност в реалния и виртуалния свят като начин за справяне с формите на насилие“.

a1Недостатъчните цифрови умения и компетентности сред учениците, както и необходимостта ефективното използване на информационните и комуникационни технологии да бъде интегрирано в обучението на учителите, са сред най-неотложните предизвикателства, пред които е изправено европейското училищно образование днес.