Този сайт използва "бисквитки" за да подобри предлаганите услуги.

Директива, която предвижда по-тежки наказания за сексуална експлоатация и онлайн посегателства срещу деца, бе гласувана от ЕП в четвъртък. Директивата ще изисква от държавите в ЕС сайтовете, съдържащи изображения на сексуална злоупотреба с непълнолетни, да бъдат затваряни, а ако това не е възможно, те ще могат да блокират достъпа до тези страници на своя територия. Според различни изследвания е възможно между 10 и 20 на сто от непълнолетните в Европа да са се сблъсквали с опити за сексуално насилие в детството.

Общо четирима представители на България взеха участие в ежегодния общоевропейски Форум за безопасен Интернет, състоял се в Люксембуг на 20 и 21 октомври.

На 19 октомври Националният център за безопасен Интернет към Фондация „Приложни изследвания и комуникации” представи опита на организацията в съвместни проекти с партньори от публичния сектор на първата „Регионална конференция по киберсигурност и киберпрестъпност за държавите от Югоизточна Европа”. Експертът на Центъра Луиза Шахбазян направи преглед на основните сфери на сътрудничество и сподели успешни примери от практиката. Изнесени бяха и данни за предприетите действия при сигнали към Горещата линия за незаконно и вредно за деца съдържание и поведение в Интернет.

Само два от общо девет сайта на социални мрежи (Habbo Hotel и Xbox Live) осигуряват автоматично личните профили на непълнолетните лица да са достъпни единствено за одобрените им лични контакти, сочат резултатите от нова поредица проверки от страна на Европейската комисия.

Националният център за безопасен Интернет представи резултатите от свое изследване върху онлайн-агресията на международната конференция „Да предпазим децата и младите хора онлайн” на 22-21 септември във Варшава. Изследването беше проведено онлайн сред 213 деца на възраст 12-18 години, 33 родители и 1033 учители.

На 22 септември - „Европейския ден без автомобили“, Националният център за безопасен Интернет към Фондация "Приложни изследвания и комуникации" и Асоциация "Родители" предложи на жителите и гостите на столицата интересен и забавен начин да научат нещо ново за безопасността в интернет. Всички малчугани, дошли във затворения за автомобили център, имаха възможност да се включат в играта „Флашко в страната на спамчетата“. Специалистите от Българската линия за онлайн безопасност (БЛОБ) при Асоциация "Родители" бяха там, за да поговорят с децата и да им помогнат да усвоят по един лесен и забавен начин основните правила за онлайн безопасност.

В доклад от 13 септември Европейската комисия разглежда как държавите-членки прилагат препоръките на ЕС, гарантиращи безопасен и сигурен достъп на децата до света на цифровите технологии. Държавите-членки и бизнесът полагат все повече усилия за изпълнение на препоръките на ЕС от 1998 г. и 2006 г. за защита на юношите, ползващи аудиовизуални и интернет услуги. Но предприетите мерки като цяло са недостатъчни.

Участниците в международния форум „НЕ на тормоза с електронни средства над деца!“ и членове на международната мрежа „За по-добър климат в училище“ поискаха от Министерството на образованието да включи в учебните програми от 1 до 11 клас специален обучителен модул по безопасност в Интернет. Въпреки че Държавните образователни изисквания включват безопасното поведение в Интернет, те се отнасят само до часовете по информационни технологии и няма разработени методически материали нито обучени преподаватели. В началния курс темата може да се включи в програмите на предмети като „Околен свят“, „Човек и общество“ и др.